Seminár

Zákonník práce v roku 2023 - zmeny v praxi

JUDr. Zdeňka Dvoranová

16.10.2023, ONLINE16.10.2023, Bratislava21.11.2023, ONLINE21.11.2023, Bratislava

Seminár

Mzdové podmienky podľa Zákonníka práce v roku 2023

JUDr. Zdeňka Dvoranová

28.11.2023, Bratislava28.11.2023, ONLINE25.3.2024, Bratislava25.3.2024, ONLINE

Seminár

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2023

JUDr. Zdeňka Dvoranová

26.10. – 27.10.2023, ONLINE26.10. – 27.10.2023, Bratislava7.2. – 8.2.2024, Bratislava7.2. – 8.2.2024, ONLINE

Konferencia

Zákonník práce 2023 - zmeny po novelách - pracovné zmluvy, pracovný čas, kontroly a nedostatky

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Lucia Sabová Danková, Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

24.10.2023, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva Zákonník práce, GDPR, monitorovanie, vysielanie a prijímanie zamestnancov

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

13.11. – 15.11.2023, ONLINE13.11. – 15.11.2023, Bratislava29.1. – 31.1.2024, Bratislava29.1. – 31.1.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva v štátnej správe, vo verejnom záujme a samospráve

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová

18.10. – 20.10.2023, ONLINE18.10. – 20.10.2023, Bratislava24.1. – 26.1.2024, Bratislava24.1. – 26.1.2024, ONLINE

Seminár

Diskriminácia a konflikty na pracovisku (mobbing, bossing, staffing) - právny a psychologický pohľad

JUDr. Zdeňka Dvoranová

23.11. – 24.11.2023, ONLINE23.11. – 24.11.2023, Bratislava6.3. – 7.3.2024, Bratislava6.3. – 7.3.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Senior mzdová účtovníčka

Júlia Pšenková, JUDr. Zdeňka Dvoranová

18.10. – 31.10.2023, Bratislava18.10. – 31.10.2023, ONLINE12.3. – 20.3.2024, Bratislava12.3. – 20.3.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Fit Camp pre personalistov 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Ing. Ľuboslava Minková, Mgr. Katarína Fitala ACC

Seminár

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

JUDr. Alena Huťanová

12.10.2023, ONLINE13.11.2023, ONLINE13.11.2023, Bratislava31.1.2024, ONLINE

Seminár

Exekúcie a zrážky zo mzdy z pohľadu mzdovej účtovníčky v roku 2023

Júlia Pšenková

20.10.2023, Bratislava20.10.2023, ONLINE20.3.2024, Bratislava20.3.2024, ONLINE

Seminár

Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín

JUDr. Lucia Sabová Danková

13.10.2023, ONLINE22.1.2024, ONLINE22.1.2024, Bratislava5.4.2024, ONLINE

Seminár

Zákon o štátnej službe a zmeny v zákone po novelách od 1.11.2022

Mgr. Jaroslava Antalová

13.11.2023, ONLINE13.11.2023, Bratislava25.1.2024, Bratislava25.1.2024, ONLINE

Seminár

Ako pripraviť zmluvu s projektantom

Dr. Ing. Milan Oleríny

23.11.2023, Bratislava23.11.2023, ONLINE15.2.2024, Bratislava15.2.2024, ONLINE

Certifikovaný seminár

Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Naviacpráce (claimy) v stavebnej praxi

Dr. Ing. Milan Oleríny

9.11. – 10.11.2023, Bratislava9.11. – 10.11.2023, ONLINE24.4. – 25.4.2024, Bratislava24.4. – 25.4.2024, ONLINE