Seminár

Mzdové podmienky podľa Zákonníka práce v roku 2022

JUDr. Zdeňka Dvoranová

13.1.2023, ONLINE13.1.2023, Bratislava18.5.2023, ONLINE18.5.2023, Bratislava

Seminár

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2022

JUDr. Zdeňka Dvoranová

23.2. – 24.2.2023, ONLINE23.2. – 24.2.2023, Bratislava11.5. – 12.5.2023, ONLINE11.5. – 12.5.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva Zákonník práce, GDPR, monitorovanie, vysielanie a prijímanie zamestnancov

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., JUDr. Lucia Sabová Danková

12.12. – 14.12.2022, ONLINE12.12. – 14.12.2022, Bratislava22.3. – 24.3.2023, ONLINE22.3. – 24.3.2023, Bratislava

Seminár

Zákonník práce v roku 2022 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

JUDr. Zdeňka Dvoranová

21.10.2022, Bratislava21.10.2022, ONLINE29.11.2022, ONLINE29.11.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

Senior mzdová účtovníčka

Júlia Pšenková, JUDr. Zdeňka Dvoranová

7.11. – 29.11.2022, ONLINE7.11. – 29.11.2022, Bratislava13.3. – 24.3.2023, ONLINE13.3. – 24.3.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Fit Camp pre personalistov 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Ing. Ľuboslava Minková, Mgr. Katarína Potúčková ACC

Certifikovaný seminár

Špecialista pracovného práva v štátnej správe, vo verejnom záujme a samospráve

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jaroslava Antalová

23.11. – 25.11.2022, ONLINE23.11. – 25.11.2022, Bratislava13.2. – 15.2.2023, ONLINE13.2. – 15.2.2023, Bratislava

Seminár

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

JUDr. Alena Huťanová

30.9.2022, ONLINE30.9.2022, Bratislava25.11.2022, ONLINE25.11.2022, Bratislava

Seminár

Exekúcie a zrážky zo mzdy z pohľadu mzdovej účtovníčky v roku 2022

Júlia Pšenková

10.11.2022, ONLINE10.11.2022, Bratislava15.3.2023, ONLINE15.3.2023, Bratislava

Seminár

Diskriminácia a konflikty na pracovisku (mobbing, bossing, staffing) - právny a psychologický pohľad

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Martina Štulrajterová

27.2. – 28.2.2023, ONLINE27.2. – 28.2.2023, Bratislava13.4. – 14.4.2023, ONLINE13.4. – 14.4.2023, Bratislava

Seminár

Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín

JUDr. Lucia Sabová Danková

19.10.2022, ONLINE19.10.2022, Bratislava16.1.2023, ONLINE16.1.2023, Bratislava

Certifikovaný seminár

Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Naviacpráce (claimy) v stavebnej praxi

Dr. Ing. Milan Oleríny

27.4. – 28.4.2023, ONLINE27.4. – 28.4.2023, Bratislava9.11. – 10.11.2023, ONLINE9.11. – 10.11.2023, Bratislava

Seminár

Ako pripraviť zmluvu s projektantom

Dr. Ing. Milan Oleríny

25.11.2022, Bratislava25.11.2022, ONLINE9.2.2023, ONLINE9.2.2023, Bratislava