Seminár:
Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 15.12.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Právny rámec: Zákonník práce, zákon o službách zamestnanosti.
 • Výhody plynúce z využívania agentúr dočasného zamestnávania.
 • Ako účelne a efektívne nastaviť spoluprácu užívateľského zamestnávateľa s agentúrou dočasného zamestnávania.
 • Práva a povinnosti dočasne prideleného zamestnanca.
 • Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania.
 • Povinnosti užívateľského zamestnávateľa.
 • Nábor, výber zamestnancov.
 • Praktické príklady, návody na efektívne riešenia.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Dozviete sa aké sú podmienky agentúrneho zamestnávania a ako funguje princíp dočasného pridelenia zamestnancov pre užívateľských zamestnávateľov. Na seminári budú preberané všetky aktuálne zmeny v Zákonníku práce, zákone o službách zamestnanosti a zákone o pobyte cudzincov, ktoré sú platné a účinné od 1. mája 2018. Zaoberať sa budete aj zmenami súvisiacimi s agentúrnym zamestnávaním a zamestnávaním štátnych príslušníkov tretích krajín. Lektorka Vám objasní, aké sú povinnosti agentúry a povinnosti užívateľského zamestnávateľa počas využívania inštitútu dočasného pridelenia.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Agentúry dočasného zamestnávania, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov; spoločnosti, ktoré si dočasne prenajímajú zamestnancov; HR manažéri, právnici, personalisti, mzdoví účtovníci; spoločnosti, ktoré chcú na trhu podnikať v oblasti personálnych služieb.

Lektor

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

 • 15.12.2020
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.12.2020
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.