Seminár

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

  • Právny rámec: Zákonník práce, zákon o službách zamestnanosti.
  • Výhody plynúce z využívania agentúr dočasného zamestnávania.
  • Ako účelne a efektívne nastaviť spoluprácu užívateľského zamestnávateľa s agentúrou dočasného zamestnávania.
  • Práva a povinnosti dočasne prideleného zamestnanca.
  • Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania.
  • Povinnosti užívateľského zamestnávateľa.
  • Nábor, výber zamestnancov.
  • Praktické príklady, návody na efektívne riešenia.
  • Diskusia.

Komu je určený

Agentúry dočasného zamestnávania, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov; spoločnosti, ktoré si dočasne prenajímajú zamestnancov; HR manažéri, právnici, personalisti, mzdoví účtovníci; spoločnosti, ktoré chcú na trhu podnikať v oblasti personálnych služieb.

Harmonogram školenia: Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.