Seminár

Diskriminácia a konflikty na pracovisku (mobbing, bossing, staffing) – právny a psychologický pohľad

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Martina Štulrajterová

Diskriminácia a konflikty na pracovisku sú citlivou témou. Sme pripravení riešiť mobbing, bossing alebo staffing? Dvojdňový kurz vám ponúkne právny aj psychologický pohľad na problematiku.

Obsahová náplň

1 deň:

Diskriminácia a konflikty na pracovisku – psychologický pohľad

 • Čo je to konflikt, ako vzniká a aké sú jeho typy a vývojové štádiá
 • Fakt alebo názor? Prečo sa ocitáme v konfliktoch (názorné príklady) a čo s tým môžeme robiť
 • Nástroje zvládania konfliktov
 • Efektívna komunikácia a asertivita
 • Špecifiká konfliktov na pracovisku
 • Diskriminácia a šikana, príčiny ich vzniku
 • Mobbing, bossing, staffing (prípadové štúdie)
 • Dôsledky konfliktov a diskriminácie pre jednotlivca
 • Firemná kultúra, hodnoty a „dospelé vzťahy“ ako prevencia konfliktov
 • Benefity rešpektovania hodnôt vo firme
 • Ako vytvoriť firemnú kultúru a uviesť ju do života
 • Monitorovanie prípadných incidentov

 

 • Možnosti riešenia v kontexte slovenského právneho poriadku
 • Mediácia ako spôsob mimosúdneho riešenia konfliktov samotnými stranami sporu
 • Proces a zásady mediácie a výhody jej použitia
 • Prípadové štúdie

2 deň:

Zásada rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch

 • Základné zásady Zákonníka práce a zásada rovnakého zaobchádzania
 • 13 Zákonníka práce a antidiskriminačný zákon (z. č. 365/2004 Z. z.)
 • Predzmluvné vzťahy
 • Dôvod, oblasť diskriminácie, diskriminačné konanie
 • Zneužitie práva, dobré mravy
 • Šikana – jedna z foriem zneužitia práva, mobbing/bossing na pracovisku
 • Sťažnosť zamestnanca
 • Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty § 119a ZP
 • Súdne rozhodnutia

Komu je určený

manažérom

Lektor

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25-ročnou praxou v tejto oblasti.

Ďalšie semináre lektora

Martina Štulrajterová

Absolvovala štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave. Právnické, organizačné a komunikačné zručnosti nadobúdala a rozvíjala praxou v zahraničných aj slovenských advokátskych kanceláriách, v máji 2003 úspešne zložila advokátske skúšky. Následne prijala ponuku manažérskej pozície v jednej z TOP slovenských bánk, kde v pozíciách v priamej…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

14.6. – 15.6.2021

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Martina Štulrajterová

14.6. – 15.6.2021

ONLINE

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Martina Štulrajterová

11.11. – 12.11.2021

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Martina Štulrajterová

11.11. – 12.11.2021

ONLINE

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Martina Štulrajterová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.