Seminár

Diskriminácia a konflikty na pracovisku (mobbing, bossing, staffing) – právny a psychologický pohľad

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Martina Štulrajterová

Diskriminácia a konflikty na pracovisku sú citlivou témou. Sme pripravení riešiť mobbing, bossing alebo staffing? Dvojdňový kurz vám ponúkne právny aj psychologický pohľad na problematiku.

Obsahová náplň

1 deň:

Diskriminácia a konflikty na pracovisku – psychologický pohľad

 • Čo je to konflikt, ako vzniká a aké sú jeho typy a vývojové štádiá
 • Fakt alebo názor? Prečo sa ocitáme v konfliktoch (názorné príklady) a čo s tým môžeme robiť
 • Nástroje zvládania konfliktov
 • Efektívna komunikácia a asertivita
 • Špecifiká konfliktov na pracovisku
 • Diskriminácia a šikana, príčiny ich vzniku
 • Mobbing, bossing, staffing (prípadové štúdie)
 • Dôsledky konfliktov a diskriminácie pre jednotlivca
 • Firemná kultúra, hodnoty a „dospelé vzťahy“ ako prevencia konfliktov
 • Benefity rešpektovania hodnôt vo firme
 • Ako vytvoriť firemnú kultúru a uviesť ju do života
 • Monitorovanie prípadných incidentov

 

 • Možnosti riešenia v kontexte slovenského právneho poriadku
 • Mediácia ako spôsob mimosúdneho riešenia konfliktov samotnými stranami sporu
 • Proces a zásady mediácie a výhody jej použitia
 • Prípadové štúdie

2 deň:

Zásada rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch

 • Zásada rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie
 • Predzmluvné vzťahy, § 13 Zákonníka práce 
 • Antidiskriminačný zákon (z. č. 365/2004 Z. z.)
 • Dôvod, oblasť, forma diskriminácie, diskriminačné konanie
 • Zneužitie práva, dobré mravy
 • Šikana, mobing, bosing na pracovisku
 • Sťažnosť zamestnanca
 • Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty § 119a ZP
 • Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 • Súdne rozhodnutia

Komu je určený

manažérom

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie semináre lektora

Martina Štulrajterová

Absolvovala štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave. Právnické, organizačné a komunikačné zručnosti nadobúdala a rozvíjala praxou v zahraničných aj slovenských advokátskych kanceláriách, v máji 2003 úspešne zložila advokátske skúšky. Následne prijala ponuku manažérskej pozície v jednej z TOP slovenských bánk, kde v pozíciách v priamej…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

27.2. – 28.2.2023

ONLINE

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Martina Štulrajterová

27.2. – 28.2.2023

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Martina Štulrajterová

13.4. – 14.4.2023

ONLINE

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Martina Štulrajterová

13.4. – 14.4.2023

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Martina Štulrajterová

13.7. – 14.7.2023

ONLINE

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Martina Štulrajterová

13.7. – 14.7.2023

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Martina Štulrajterová

23.11. – 24.11.2023

ONLINE

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Martina Štulrajterová

23.11. – 24.11.2023

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Martina Štulrajterová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.