Seminár

Kolektívne zmluvy - obsah, kolektívne vyjednávanie, postup a spôsob v roku 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Školenie týkajúce sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia. Oproti jednodňovému kurzu poskytuje hlbšie vysvetlenie pojmov s väčším dôrazom na praktické príklady.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Kolektívne zmluvy - obsah, kolektívne vyjednávanie, postup a spôsob v roku 2021

 • Zmeny Zákonníka práce a ich vplyv na obsah kolektívnych zmlúv.
 • Novela zákona o sociálnom fonde.
 • Výklad zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení.
 • Platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv, druhy kolektívnych zmlúv.
 • Zákonný proces pri uzavieraní kolektívnych zmlúv.
 • Pluralita odborov.
 • Tvorba zoznamu zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS).
 • Definícia pojmu reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
 • Reprezentatívne KZVS bez rozhodovania MPSVR SR zverejnením oznámenia v Zbierke zákonov.
 • Kolektívne spory.
 • Konanie pred sprostredkovateľom a rozhodcom, štrajk a výluka.
 • Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a kolektívne zmluvy.
 • Normatívna a záväzková časť kolektívnych zmlúv.
 • Čo môžeme upraviť v kolektívnej zmluve – obsah kolektívnej zmluvy.
 • Mzdové a pracovnoprávne podmienky.
 • Postup a spôsob vyjednávania, druhy a techniky vyjednávania.

 

Popis:

 • Nová tvorba zoznamu zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS).
 • Nová definícia pojmu reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
 • Rozširovanie reprezentatívne KZVS bez rozhodovania MPSVR SR zverejnením oznámenia v Zbierke zákonov.
 • Preskúmanie oznámenia súdom a možnosť jeho zrušenia.

 

Komu je určený

zamestnávateľom, ktorí majú kolektívne zmluvy; zamestnancom personálnych oddelení; zamestnancom, ktorí sa zúčastňujú kolektívneho vyjednávania; zástupcom zamestnancov.

Harmonogram školenia: Kolektívne zmluvy - obsah, kolektívne vyjednávanie, postup a spôsob v roku 2021

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Kolektívne zmluvy - obsah, kolektívne vyjednávanie, postup a spôsob v roku 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.