Seminár

Právne minimum pre starostov a primátorov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

22.8.2022, ONLINE22.8.2022, Bratislava27.10.2022, ONLINE27.10.2022, Bratislava

Seminár

Aktuálne pravidlá GDPR z pohľadu BOZP

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

3.8.2022, Bratislava3.8.2022, ONLINE20.12.2022, ONLINE20.12.2022, Bratislava