Seminár

E-shop v roku 2024 - Všeobecné obchodné podmienky, GDPR, reklamácie, prípadové štúdie

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Počas školenia sa budeme venovať všetkým povinne zverejňovaným dokumentov v e-shope. Získate prehľad o vašich aktuálnych povinnostiach. Zameriame sa tiež na reklamácie a najčastejšie chyby v reklamačných konaniach. Vysvetlíme postup a možnosti obrany v konaní so štátnymi orgánmi, ktoré v e-shope a internetovom obchode vykonávajú kontrolu na základe sťažnosti zákazníka. Každý účastník semináru obdrží potrebnú dokumentáciu k VOP a GDPR s návodom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: E-shop v roku 2024 - Všeobecné obchodné podmienky, GDPR, reklamácie, prípadové štúdie

  • Základné pravidlá predaja online
  • Povinne zverejňované dokumenty v e-shope (všeobecné obchodné podmienky, GDPR, reklamačný poriadok, formulár na odstúpenie od zmluvy, reklamačný formulár a pod.)
  • Povinnosti pri predaji cez e-shop - najčastejšie chyby a riziká
  • Online uzatvorenie a odstúpenie od zmluvy, kedy to možné je a kedy nie (správny a nesprávny spôsob)
  • Správne vedenie reklamačného konania
  • Najčastejšie chyby v reklamačnom konaní, ktoré spôsobujú odstúpenie od zmluvy a iné škody
  • Ochrana osobných údajov v e-shope a na webe
  • Ako sa správať v konaní so SOI a súde: práva, povinnosti a obrana
  • Účastník školenia obdrží potrebnú dokumentáciu k VOP a GDPR s návodom

Komu je určený

Seminár je určený pre každého, kto predáva alebo plánuje predávať tovar alebo služby prostredníctvom internetu

Harmonogram školenia: E-shop v roku 2024 - Všeobecné obchodné podmienky, GDPR, reklamácie, prípadové štúdie

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: E-shop v roku 2024 - Všeobecné obchodné podmienky, GDPR, reklamácie, prípadové štúdie

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 11 ročnou právnou praxou. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce. Klientov zastupuje v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, pred orgánmi činnými v trestnom konaní a v konaniach…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.