Seminár

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2022

Ing. Peter Gallovič

21.7.2022, ONLINE19.8.2022, ONLINE19.8.2022, Bratislava13.9.2022, ONLINE

Konferencia

ENVIRO konferencia - Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie - zmeny od 1.1.2023 - 9. ročník

Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Milan Luciak, Ing. Tatiana Herchlová

20.10.2022, ONLINE

Certifikovaný seminár

Špecialista odpadového hospodárstva

Ing. Peter Gallovič

6.9. – 27.9.2022, ONLINE6.9. – 27.9.2022, Bratislava1.12. – 9.12.2022, ONLINE1.12. – 9.12.2022, Bratislava

Certifikovaný seminár

ENVIRO špecialista II.

Ing. Peter Gallovič, Ing. Nadežda Jarabá, Ing. Tatiana Horňanová, Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Certifikovaný seminár

Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Tatiana Herchlová

3.10. – 14.10.2022, Bratislava3.10. – 14.10.2022, ONLINE