Certifikovaný seminár

Špecialista daní a cla v medzinárodnej preprave

Vzdelávací program je venovaný problematike daní a cla v medzinárodnej preprave. Získajte cenné informácie a certifikát potvrdzujúci vaše vedomosti.

Obsahová náplň

DPH v medzinárodnej preprave tovarov

 • Určenie miesta dodania služby prepravy tovaru v závislosti od osoby zákazníka (prepravy medzi členskými štátmi, tretími štátmi a ich kombinácie)
 • Určenie miesta dodania iných služieb, s ktorými sa stretávajú dopravcovia (doplnkové služby pri preprave, nájom dopravných prostriedkov, mýtne)
 • Prepravy tovarov spojené s vývozom a dovozom tovaru (posúdenie jednotlivých prepráv, dôkazy)
 • Deň dodania služby u dopravcu a u zasielateľa, vznik daňovej povinnosti, „samozdanenie“ pri prepravách dodaných zahraničnými osobami
 • Odpočet dane(podmienky odpočítania dane pri službách dodaných zahraničnými osobami)
 • Vyhotovenie faktúr v závislosti od druhu prepravy a zákazníka
 • Uvádzanie prepráv v súhrnnom výkaze
 • Vyplňovanie kontrolného výkazu dopravcom (praktické príklady uvádzania faktúr v kontrolnom výkaze)
 • Rôzne (fakturácia poškodeného tovaru, stojného, márnej jazdy)
 • Diskusia

Incoterms® 2020

 • Charakteristika pravidiel Incoterms® 2020
 • Výklad jednotlivých dodacích doložiek podľa pravidiel Incoterms® 2020
 • Prehľad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel Incoterms® 2020
 • Vplyv použitia jednotlivých dodacích doložiek na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru
 • Praktické príklady
 • Diskusia, otázky a odpovede

Colné právo

 • Colné právo – všeobecný úvod
 • Colné predpisy na úrovni EÚ a v SR
 • Konania podľa colných predpisov
 • Vybrané colnoprávne pojmy na pochopenie problematiky
  • Colný status
  • Deklarant a zástupca
  • Colné vyhlásenie
  • Colný dlh a dane pri dovoze
 • Základné faktory na určenie cla a iných obchodnopolitických opatrení
 • Colné režimy a zjednodušené postupy
 • Colný dlh – vznik, zábezpeka, výber a platba, vrátenie, odpustenie, zánik
 • Sankcie za nedodržanie colných predpisov
 • Brexit – aktuálne alternatívy vývoja
 • Diskusia

Komu je určený

Manažéri a pracovníci colných alebo špedičných oddelení právnických osôb a fyzických osôb dovážajúcich tovar z tretích krajín alebo vyvážajúcich tovar do tretích krajín z pohľadu Európskej únie, zástupcovia v colnom konaní, advokátske kancelárie, daňoví poradcovia, dopravcovia podnikajúci v medzinárodnej kamiónovej doprave, zasielatelia, účtovníci.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na zastávku Pod stanicou: 21, 40, 42
 • SMER: z Petržalky na zastávku Pod stanicou (SAV): 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zastávku Pod stanicou (SAV): 83, 84, 42

Mapa

V prípade účasti na online školení využívame na pripojenie platformu ZOOM alebo WEBEX. Všetky potrebné informácie na pripojenie vám zašleme najneskôr deň pred plánovaným termínom školenia.

Garant certifikátu

Prosman & Pavlovič - advokátska kancelária
DAC Consulting
Ginall & Robson

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.