Lektor seminárov Verlag Dashöfer

JUDr. Maroš Prosman

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v roku 1998. Následne pracoval ako právnik na Colnom riaditeľstve SR na oddelení legislatívy na právnom odbore, kde sa postupne stal vedúcim oddelenia a riaditeľom právneho odboru. Z tejto pozície získal mnoho cenných skúseností a vedomostí pri metodickom usmerňovaní podriadených colných úradov a pri rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam colných úradov v oblasti ciel a spotrebných daní. Podieľal sa na príprave colnej správy na priamu aplikáciu Colného kódexu Únie na území Slovenskej republiky po vstupe do EÚ a zúčastňoval sa na rokovaniach výborov pre colné záležitosti v Európskej komisii v Bruseli.  Od začiatku roka 2007 začal pracovať v advokácii, najskôr ako advokátsky koncipient, a od 1. 7. 2008, po vykonaní advokátskych skúšok ako advokát vlastnej advokátskej kancelárie. Vo svojej advokátskej praxi sa špecializuje na právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti colného práva a daňového práva.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B
IČO: 35730129