Seminár

Úvod do e-mailovej komunikácie v MS Outlook

Andrej Ľupták

Zorientujete sa v MS Outlook. Počas kurzu vám lektor podrobne predstaví prostredie. Naučíte sa poštu vytvárať a organizovať ju tak, aby ste boli efektívny.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Úvod do e-mailovej komunikácie v MS Outlook

Úvod do Microsoft Outlook

 • Úvod do Microsoft Outlook
  • Čo je MS Outlook
  • MS Outlook ako súčasť balíka MS Office
  • Úloha MS Outlook vo firemnej komunikácii
 • Základné princípy e-mailovej komunikácie
  • Ako funguje e-mailová komunikácia
  • Aký je rozdiel medzi komunikačným protokolom POP3, IMAP, SMTP
 • Zoznámenie sa s prostredím MS Outlook
  • Panel rýchly prístup a pás kariet s nástrojmi
  • Prostredie na prácu s poštou
  • Prostredie na prácu s kalendárom
  • Prostredie na prácu s kontaktmi
  • Prostredie na prácu s úlohami a poznámkami

Elektronická pošta

 • Nastavenie pracovného prostredia v module Pošta
  • Tabla priečinkov a obľúbené položky
  • Tabla na čítanie
  • Panel s úlohami, ľuďmi a kalendárom
 • Vytvárame novú e-mail správu
  • Ako vytvoriť novú e-mail správu
  • Význam položiek Komu, Kópia, Skrytá kópia, Predmet
  • Práca s prílohami – ako pripojiť prílohu k e-mail správe (rôzne typy súborov)
  • Odoslanie pošty – čo vplýva na doručenie (nedoručenie), časté chybové správy
  • Rozšírené možnosti formátovania obsahu e-mail správ – formátovaný vs. neformátovaný text
  • Špeciálne funkcie: Opätovné doručenie, Potvrdenie o doručení, Potvrdenie o prečítaní, Odvolanie správy
 • Práca s doručenou poštou
  • Identifikácia doručenej pošty
  • Odpovedať a preposlať e-mail správu
  • Práca s prílohami – otváranie a ukladania
  • Zoraďovanie a zoskupovanie e-mail správ
  • Vyhľadávanie v e-mail správach
  • Vyhľadávanie súvisiacich e-mail správ v rámci jednej konverzácie
 • Organizácia pošty
  • Správa vlastných priečinkov
  • Triedenie správ – označovanie, premiestňovanie, vymazávanie
  • Kategórie a ich využitie pri organizovaní pošty
  • Vytvorenie jednoduchého pravidla
  • Vytváranie a vkladanie podpisov do e-mail správ

Komu je určený

všetkým záujemcom

Harmonogram školenia: Úvod do e-mailovej komunikácie v MS Outlook

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Úvod do e-mailovej komunikácie v MS Outlook

Andrej Ľupták

Andrej je absolventom gymnázia Jana Papánka v Bratislave. Univerzitné vzdelanie dosiahol v odbore Telekomunikácie na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Ako IT špecialista pôsobil v spoločnostiach Sevitech, a. s., SEPS, a. s., či Tirex, s. r. o. Od roku 2014 sa venuje výhradne lektorskej a vzdelávacej činnosti.

Ako lektor vedie odborné IT kurzy…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.