Aktuálne školenia

Názov semináraLektorDátum a miesto
JUDr. Alena Huťanová
24.10.2018
Bratislava
Input:
14.12.2018
Bratislava
Input:
16.1.2019
Bratislava
Input:
14.3.2019
Bratislava
Input:
28.5.2019
Bratislava
Input:
Ing. Peter Gallovič
24.10.2018
Žilina
Input:
28.11.2018
Bratislava
Input:
10.12.2018
Nitra
Input:
10.1.2019
Žilina
Input:
25.2.2019
Bratislava
Input:
28.3.2019
Nitra
Input:
23.5.2019
Bratislava
Input:
13.6.2019
Žilina
Input:
Mgr. Eva Braxatorisová
25.10.2018
Bratislava
Input:
7.12.2018
Bratislava
Input:
4.3.2019
Bratislava
Input:
4.4.2019
Žilina
Input:
6.5.2019
Bratislava
Input:
9.7.2019
Bratislava
Input:
JUDr. Jozef Lukajka PhD.
26.10.2018
Bratislava
Input:
JUDr. Zdeňka Dvoranová
5.11.2018
Bratislava
Input:
24.4.2019
Bratislava
Input:
12.6.2019
Žilina
Input:
Ing. Jana Mundierová
7.11.2018
Bratislava
Input:
11.2.2019
Bratislava
Input:
JUDr. Zdeňka Dvoranová
JUDr. Alena Huťanová
30.10.2018
Žilina
Input:
8.11.2018
Nitra
Input:
29.11.2018
Bratislava
Input:
22.1.2019
Bratislava
Input:
25.3.2019
Žilina
Input:
25.4.2019
Bratislava
Input:
20.5.2019
Nitra
Input:
27.6.2019
Bratislava
Input:
30.7.2019
Bratislava
Input:
Ing. Hedviga Vadinová
9.11.2018
Bratislava
Input:
29.11.2018
Žilina
Input:
29.1.2019
Bratislava
Input:
13.3.2019
Žilina
Input:
3.6.2019
Bratislava
Input:

Partneri