Naše kurzy je teraz možné preplácať cez úrad práce

Ministerstvo práce spúšťa veľký projekt – Zručnosti pre trh práce – kurzy cez úrad práce

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny predstavili nový veľký program Zručnosti pre trh práce. Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prinesie už od 8. apríla možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie, kurzy, či rekvalifikáciu.

Naše kurzy sa budú dať preplácať cez úrad práce.

Program je určený aj pre zamestnaných.


Ak máte záujem o vzdelávanie sa cez úrad práce, teda o preplatenie kurzov cez úrad práce – cez program Zručnosti pre trh práce:

- Pozrite si našu ponuku kurzov.

- Prečítajte si oznámenie o možnosti predkladnia žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania.

- Vyberte si kurz zodpovedajúci Vašim preferenciám.

- Vypište si žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania.

- Stiahnite si potvrdenie poskytovateľa vzdelávania Verlag Dashöfer a vypíšte si potrebné údaje.

- Všetky formuláre zašlite Vášmu príslušnému úradu práce.

Všetky aktuálne informácie, dostupnosť a postup podávania prihlášky nájdete tu:

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PODPORU VZDELÁVANIA ZÁUJEMCU O ZAMESTNANIE

POTVRDENIE POSKYTOVATEĽA VZDELÁVANIA O ZABEZPEČENÍ VZDELÁVANIA

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PODPORU VZDELÁVANIA ZÁUJEMCU O ZAMESTNANIE

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás: +421 910 343 747

Nechajte si naše kurzy preplatiť od úradu práce

Cieľom nového národného projektu Zručnosti pre trh práce je podporiť uchádzačov o zamestnanie, ako i udržanie sa na trhu práce, či získanie nových zručností formou rekvalifikácie. Možnosť získať bezplatné vzdelávanie formou našich kurzov ponúkne aj zamestnaným záujemcom, a to s cieľom ochrániť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce. Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Žiadatelia si sami vyberú vzdelávanie a aj jeho poskytovateľa.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú akceptovať iba poskytovateľov pôsobiacich v oblasti vzdelávania najmenej jeden rok. V našom prípade to nebude problém, nakoľko sme na trhu viac ako 25 rokov. 

Naše kurzy a nami vyplnené žiadosti úrady práce bez problémov akceptovali aj pri programe Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

S vyplnením žiadosti vám radi pomôžeme.

O príspevok na vzdelávanie bude možné žiadať od 8. apríla na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad každú žiadosť individuálne posúdi.

Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 21 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu.

Pri schvaľovaní žiadostí budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prihliadať na individuálne predpoklady a potreby žiadateľov, ako aj na potreby trhu práce. Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok, môže sa preto stať, že žiadosť nebude schválená.
Ak ÚPSVaR  žiadosť schváli, uzavrie so žiadateľom dohodu, na základe ktorej mu zaplatí vzdelávací kurz.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny preplatia uchádzačom o zamestnanie vzdelávacie kurzy v plnej výške na základe splnenia podmienok uvedených v dohode o príspevku na vzdelávanie.

Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. V prípade, ak žiadateľ prejaví záujem o druhý príspevok, uprednostní sa vzdelávanie, ktoré nadväzuje na predošlý kurz. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.