Seminár

Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2024

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Školenie týkajúce sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2024

 • Výklad zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení a pripravovaná novela zákona o kolektívnom vyjednávaní v súvislosti s novelou zákona o minimálnej mzde - opätovné zavedenie právnej úpravy záväznosti reprezentatívnej KZVS, úprava činnosti a odmeny sprostredkovateľov a rozhodcov, s účinnosťou od 1. novembra 2024
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2041 z 19. októbra 2022 o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii, podpora kolektívneho vyjednávania o stanovovaní miezd
 • Smernica 2023/970, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania
 • Smernica 2022/2464, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD)
 • Platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv, druhy kolektívnych zmlúv
 • Reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, výnimky, miera pokrytia kolektívnym vyjednávaním
 • Postup pri uzavieraní kolektívnych zmlúv, kolektívne spory
 • Konanie pred sprostredkovateľom a rozhodcom, štrajk a výluka
 • Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, zástupcovia zamestnancov a kolektívne zmluvy
 • Normatívna a záväzková časť kolektívnych zmlúv
 • Čo môžeme upraviť v kolektívnej zmluve, prehľad jednotlivých príslušných zákonov v tejto súvislosti
 • Zmeny Zákonníka práce a ich vplyv na obsah kolektívnych zmlúv

Komu je určený

Zamestnávatelia, ktorí majú kolektívne zmluvy; zamestnanci personálnych oddelení; zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú kolektívneho vyjednávania; zástupcovia zamestnancov.

Referencie

"Bola som veľmi spokojná, páčili sa mi najmä príklady z praxe." 

"Profesionalita a praktické príklady školiteľky pani Dvoranovej." 

"Splnil očakávania, skúsená lektorka." 

"Veľmi osožná je debata o konkrétnych skúsenostiach/nejasnostiach. Na konkrétnych prípadoch sa najúčinnejšie učíme." 

Harmonogram školenia: Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2024

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2024

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.