Konferencia

Zásadné zmeny Zákonníka práce a pracovnoprávnych zákonov pre rok 2022 pre zamestnávateľa - povinnosti a problémy po novelách, kurzarbeit od 1.3.2022

JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur, JUDr. Lucia Sabová Danková

Rok 2021 nám priniesol nielen významné novelizácie Zákonníka práce, ale aj vyhlášky, ktoré výrazne ovplyvnili povinnosti zamestnávateľov.

Čo prináša novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2022?

POZOR! Už 5.2.2022 je pripravená na schválenie ďalšia novela ZP

Množstvo noviniek prinesie aj množstvo nových povinností pre zamestnávateľov!  

Počas online konferencie získate prehľad v zásadných schválených a  pripravovaných novelách ZP. Podrobne rozoberieme problematiku povinností a možností zamestnávateľov v aktuálnej situácii v súvislosti s očkovaním. A program konferencie doplní vysoko aktuálna téma zavedenia systému skrátenej pracovnej doby "Kurzarbeit", ktorej účinnosť bola posunutá na 1.3.2022.  

Upozorníme vás na legislatívne povinnosti zamestnávateľa v aktuálnej situácii. Konferencia očami obľúbených lektoriek z praxe.

Online konferencia postavená na praktických ukážkach a príkladoch. 

9.2.2022

9:00-14:15

ONLINE

175 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 9:00

  Začiatok online konferencie

 • 9:00 – 10:00

  JUDr. Zdeňka Dvoranová

  Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien 2022 - Schválené a pripravované novely Zákonníka práce - aktuálne témy a zmeny

  • Schválené zmeny:
  • Kontrola režimu OTP, skrátená práca z pohľadu Zákonníka práce
  • Dovolenka, home office vs domácka práca
  • Stravovanie
  • Vek ako výpovedný dôvod
  • Ustanovenia Zákonníka práce v krízovej situácii a ďalšie zmeny
  • Najnovšie judikáty – nadčas, zástupcovia zamestnancov
  • Pripravované zmeny:
  • Pripravované novely Zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov
  • Ochrana zamestnancov so zdravotným postihnutím
  • Zmena § 13 ZP, ustanovenie minimálnej dĺžky úložnej lehoty zásielky
  • Doplnenie ustanovení týkajúcich sa pracovnej zmluvy
  • Zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa, poskytovanie informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania
  • Ustanovenia týkajúce sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom
  • Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a ďalšie zmeny
  • Pripravovaná novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 • 10:00 – 10:15

  Prestávka

 • 10:15 – 11:15

  JUDr. Zdeňka Dvoranová

  Zákonník práce z pohľadu výrazných zmien 2022 - Schválené a pripravované novely Zákonníka práce - aktuálne témy a zmeny

  • - pokračovanie prednášky.
 • 11:15 – 11:45

  JUDr. Lucia Sabová Danková

  Možnosti zamestnávateľa pri riešení problémových situácií na pracovisku v súvislosti s očkovaním zamestnancov - praktické príklady a odporúčania z praxe

  • Obmedzenia na strane zamestnanca a zamestnávateľa
  • Motivácia, benefity
  • Kontroly
 • 11:45 – 12:15

  BLOK otázok a odpovedí

 • 12:15 – 13:00

  Prestávka 

 • 13:00 – 14:00

  Mgr. Jana Sapáková

  Prekážky v práci a zavedenie systému Kurzarbeit od 1.3.2022

  • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
  • Subjekty (zamestnanci a zamestnávatelia) zahrnuté do systému Kurzarbeit
  • Podmienky poskytnutia podpory a jej výška
  • Zapojenie odborov a zamestnancov
  • Praktické príklady
 • 14:00 – 14:15

  BLOK otázok a odpovedí

 • 14:15

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Online konferencia je určená mzdárom, konateľom, personalistom, riaditeľom a všetkým, ktorí majú o danú problematiku záujem.

Video

Konferencia Nové trendy v získavaní zamestnancov v Bratislave

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Bratislave

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Nitre

Konferencia Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v Košiciach

Partneri

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

                   CRIF


               

Mediálny partner

education

Lektori

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie semináre lektora

Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

Jana Sapáková je advokátka, ktorá ukončila Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2000. Následne absolvovala nadstavbové štúdium na právnickej fakulte Univerzity Ludwiga-Maximiliana (LMU) v Mníchove. Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na pracovné právo, občianske a obchodné právo, ochranu osobných údajov a…

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k66/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

9.2.2022

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.