Seminár:
Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 31
Najbližší termín: 19.10.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

Školenia venované zákonu o odpadoch patria medzi najviac navštevované, preto neustále dopĺňame nové termíny.

Na kurze sa dozviete, okrem právnych predpisov a základných pojmov v odpadovom hospodárstve, aj ako spracovávať evidenciu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, aké žiadosti treba podať a s ktorým úradom komunikovať, ako aj množstvo ďalších praktických informácií.

Seminár vedie expert na odpadové hospodárstvo s dlhoročnou praxou, ktorý na kurze odpovie na vaše otázky o problémoch z praxe.

Problematika odpadového hospodárstva preberaná na kurze:

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a posledné schválené a pripravované zmeny
 • Základné pojmy v odpadovom hospodárstve – čo je to odpad a čo nie, čo je nakladanie s odpadmi
 • Programové dokumenty odpadového hospodárstva
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré musia plniť, ak produkujú odpad, alebo nakladajú s odpadom
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností
 • Osobitné prúdy odpadov – stavebný odpad a odpad z demolácií
 • Komunálny odpad – povinnosti pre obce a spolupráca s výrobcami
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti, registrácia, orgány štátnej správy a ich kompetencie
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty (za porušenie čoho a výška)
 • Prechodné ustanovenia platnosti zákona
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – obsah jednotlivých vyhlášok ako aj upozornenie na najdôležitejšie ustanovenia technicky vykonávajúce povinnosti zo zákona + posledné zmeny
 • Diskusia s lektorom

V cene kurzu je zahrnutá konzultácia s lektorom:

 • Spracovanie materiálov – prevádzkové poriadky a havarijné plány, ako aj VZN obcí o nakladaní s odpadmi.
 • Evidencia – odpadov, vyhradených výrobkov a odpadov z nich.
 • Ohlásenia údajov z jednotlivých ustanovených evidencií a termíny ohlasovania údajov.
 • Riešenie konkrétnych problémov z praxe.
 • Podávanie žiadostí.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Školenia venované zákonu o odpadoch patria k najviac navštevovaným, a preto neustále dopĺňame nové termíny.  Seminár sme prispôsobili požiadavkám a najčastejším otázkam našich zákazníkov. Podrobne si prejdeme najnovšie zmeny v zákone o odpadoch, ktoré Vám vysvetlí náš expert na odpadové hospodárstvo Ing. Peter Gallovič predovšetkým na praktických príkladoch.

Vedeli ste, že za neplnenie niektorých povinností výrobcov vyhradených výrobkov môže byť podľa ustanovení zákona o odpadoch od 1. 1. 2019 uložená pokuta až do výšky 250 000,- eur? V časti kurzu sa preto venujeme rozšírenej zodpovednosti, na základe ktorej štát ukladá výrobcom a firmám celý rad nových povinností. Tiež sa pozrieme aký dopad majú zmeny v zákone o odpadoch na komunálny odpadrecyklačný fond, alebo dokumentáciu súvisiacu s odpadovým hospodárstvom (napr. súhlasy na zhromažďovanie nebezpečných odpadov).

Počas seminárov prebiehajú konzultácie s lektorom, vďaka ktorým sa dozviete viac:

 • ako spracovávať evidenciu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov,
 • aké žiadosti je potrebné podať pre uskutočňovanie niektorých činností, ale aj to, s ktorým úradom komunikovať pre zabezpečenie ustanovených povinností nakladania s odpadmi.

Veľkou výhodou našich seminárov sú:

 • malé skupiny účastníkov,
 • väčší priestor na Vaše pripravené otázky pre lektora, ktorý Vám ich zodpovie počas diskusie.

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Pôvodcovia odpadov, firmy nakladajúce s odpadmi, výrobcovia uvádzajúci na trh vyhradené výrobky (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky).

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Referencie

"Prednášajúci bol odborne veľmi zdatný. Oboznámil nás s aktuálnymi postrehmi nového zákona o odpadoch." ZF Slovakia a.s.

"Perfektný seminár a vynikajúci lektor pán Gallovič." YIT Reding a.s.

"Vysoko odborný seminár s profesionálnym lektorom, veľa nových informácií som získala pre svoju prácu." Brantner Gemer, s.r.o.

"Veľmi užitočný, dal mi veľa poznatkov teoretických, ale aj praktických - využiteľných v prevádzke." Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany

"Seminár bol veľmi praktický, logický a prínos pre moju činnosť je vysoký. Neľutujem, že som sa zúčastnila a určite ma seminár niečo naučil." Embraco Slovakia

"Seminár bol prínosný z dôvodu praktických príkladov a prehľadného spracovania zmien." ECOLAB, s.r.o.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

 • ONLINE
 • 19.10.2020
 • Ing. Peter Gallovič
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 18.11.2020
 • Ing. Peter Gallovič
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 14.12.2020
 • Ing. Peter Gallovič
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • Nitra
 • 14.1.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 14.1.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 129,00 EUR + DPH
Input:
 • Košice
 • 18.1.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 18.1.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • Banská Bystrica
 • 2.2.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 2.2.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 9.2.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 9.2.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 15.2.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.2.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 21.4.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 21.4.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 10.5.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 10.5.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • Banská Bystrica
 • 14.6.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 14.6.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 14.7.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 14.7.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 24.8.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 24.8.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • Košice
 • 29.9.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 29.9.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 21.10.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 21.10.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 22.11.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 22.11.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 14.12.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 14.12.2021
 • Ing. Peter Gallovič
 • 159,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme