Seminár:
Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 14
Najbližší termín: 12.11.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

 • Právny rámec pre kontrolu transferového oceňovania
 • Povinnosti daňovníka podľa zákona o dani z príjmov v súvislosti s transferovým oceňovaním
 • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu ako dôkaz správne nastavených cien
 • Význam analýzy porovnateľnosti
 • Praktické aspekty funkčnej a rizikovej analýzy pre rôzne druhy transakcií
 • Použitie jednotlivých metód transferového oceňovania v praktických príkladoch
 • Najčastejšie pochybenia zistené pri kontrole
 • Problémové oblasti v súvislosti s rôznymi druhmi transakcií a použitím konkrétnej metódy transferového oceňovania (výroba, distribúcia, vnútropodnikové služby a možné spôsoby ocenenia)
 • Najčastejšie otázky pri kontrole transferového oceňovania a diskusia

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Ako môžete zistiť, či sú ceny vo vašich transakciách nastavené správne a ako to môžete preukázať správcovi dane? Za akých podmienok vám môže správca dane odsúhlasiť metódu stanovenia cien v kontrolovanej transakcii?

Seminár vám pomôže zorientovať sa v problematike transferového oceňovania, upozorní vás na problémové situácie, kedy správca dane môže zvýšiť základ dane a zodpovie na sporné otázky a oblasti týkajúce sa jednotlivých druhov transakcií. Na kurze sa tiež naučíte správne používať jednotlivé metódy transferového oceňovania na stanovenie cien vo vašich kontrolovaných transakciách tak, aby ste ich obhájili aj pred správcom dane.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Všetkým, ktorí by mali s problematikou transferového oceňovania pracovať v budúcnosti, alebo s ňou už pracujú a pritom si nie sú celkom istí, či postupujú správne.

Lektor

Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Pôsobí na oddelení kontroly medzinárodného zdaňovania na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty. Venuje sa kontrole dane z príjmov právnickej osoby so zameraním na transferové oceňovanie, daň vyberanú zrážkou a daň z príjmov zo závislej činnosti v súvislosti s problematikou medzinárodného prenájmu pracovnej sily. Zúčastňuje sa stretnutí organizovaných OECD a IOTA ohľadom transferového oceňovania a zdaňovania nadnárodných spoločností.

Ing. Veronika Frnková PhD.

Ing. Veronika Frnková PhD.

Kontrole dane z príjmov právnických osôb sa venuje viac ako 12 rokov. V súčasnosti pôsobí na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty, kde sa špecializuje na kontrolu dane z príjmov právnických osôb so zameraním na transferové oceňovanie a aspekty medzinárodného zdaňovania. Ako interná lektorka pôsobí aj vo finančnej správe.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

 • ONLINE
 • 12.11.2020
 • Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 14.12.2020
 • Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 6.4.2021
 • Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 6.4.2021
 • Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 29.6.2021
 • Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 29.6.2021
 • Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • Nitra
 • 14.9.2021
 • Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 14.9.2021
 • Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 20.10.2021
 • Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 20.10.2021
 • Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 18.11.2021
 • Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 18.11.2021
 • Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 13.12.2021
 • Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 13.12.2021
 • Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková
 • 159,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme