Seminár:
Správne trestanie na úseku úradných kontrol potravín

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Školenie je venované úradným kontrolám potravín. Okrem aktuálnej legislatívy a informácií o zákonných požiadavkách vás oboznámime aj s najčastejšími pochybeniami v praxi.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 18.3.2021
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Potravinové právo
  • Pramene potravinového práva
  • Subjekty potravinového práva
  • Základné zásady a požiadavky potravinového práva
 • Úradné kontroly potravín a ich výkon
 • Správne trestanie na úseku úradných kontrol potravín
 • Základné zásady správneho trestania a ukladania sankcií
 • Správne konanie o uložení sankcií
 • Súdny prieskum rozhodnutí o uložení sankcie
 • Rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom základný prehľad prameňov potravinového práva a upriamiť pozornosť na základné zásady a požiadavky tohto práva. Podrobne budeme analyzovať úradné kontroly potravín a správne trestanie na úseku úradných kontrol potravín, a to aj s akcentom na aktuálnu rozhodovaciu činnosť Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Súdneho dvora EÚ.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

všetkým, ktorý sa zaujímajú o túto problematiku

Lektor

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš Phd., LLM, MA

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš Phd., LLM, MA

Advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou (advokátska skúška v roku 2011), pedagóg Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Je spoluautorom komentára k zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Zákon o kybernetickej bezpečnosti – komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018), hlavným autorom monografie o práve informačných a komunikačných technológií Slovenskej republiky (GÁBRIŠ, T. – KOVÁR, L.: Cyber Law : Slovak Republic. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014) a autorom učebníc k problematike vzťahu práva a technológií (GÁBRIŠ, T.: Law & Technology. Bratislava: VO PraF UK, 2015) a práva informačných a komunikačných technológií (GÁBRIŠ, T.: Cyber Law : Textbook. Bratislava: VO PraF UK, 2014). Uvedenej problematike sa dlhodobo venuje ako v rovine pedagogickej (lektorskej), tak aj v rovine praktickej advokátskej činnosti – pôsobí v advokátskej kancelárii Motúzová & Lacko, so sídlom v Bratislave.

Mgr. Samuel Rybnikár PhD.

Mgr. Samuel Rybnikár PhD.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Správne trestanie na úseku úradných kontrol potravín

 • 18.3.2021
 • prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš Phd., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár PhD.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 18.3.2021
 • prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš Phd., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár PhD.
 • 159,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme