Seminár

Správne trestanie na úseku úradných kontrol potravín

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš Phd., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár PhD.

Školenie je venované úradným kontrolám potravín. Okrem aktuálnej legislatívy a informácií o zákonných požiadavkách vás oboznámime aj s najčastejšími pochybeniami v praxi.

Obsahová náplň

 • Potravinové právo
  • Pramene potravinového práva
  • Subjekty potravinového práva
  • Základné zásady a požiadavky potravinového práva
 • Úradné kontroly potravín a ich výkon
 • Správne trestanie na úseku úradných kontrol potravín
 • Základné zásady správneho trestania a ukladania sankcií
 • Správne konanie o uložení sankcií
 • Súdny prieskum rozhodnutí o uložení sankcie
 • Rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR

Komu je určený

všetkým, ktorý sa zaujímajú o túto problematiku

Lektor

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš Phd., LLM, MA

Advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou (advokátska skúška v roku 2011), pedagóg Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Je spoluautorom komentára k zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Zákon o kybernetickej bezpečnosti – komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018), hlavným autorom monografie o práve…

Ďalšie semináre lektora

Mgr. Samuel Rybnikár PhD.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

18.3.2021

Bratislava

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš Phd., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár PhD.

18.3.2021

ONLINE

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš Phd., LLM, MA, Mgr. Samuel Rybnikár PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.