Lektor seminárov Verlag Dashöfer

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš Phd., LLM, MA

Advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou (advokátska skúška v roku 2011), pedagóg Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Je spoluautorom komentára k zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Zákon o kybernetickej bezpečnosti – komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018), hlavným autorom monografie o práve informačných a komunikačných technológií Slovenskej republiky (GÁBRIŠ, T. – KOVÁR, L.: Cyber Law : Slovak Republic. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014) a autorom učebníc k problematike vzťahu práva a technológií (GÁBRIŠ, T.: Law & Technology. Bratislava: VO PraF UK, 2015) a práva informačných a komunikačných technológií (GÁBRIŠ, T.: Cyber Law : Textbook. Bratislava: VO PraF UK, 2014). Uvedenej problematike sa dlhodobo venuje ako v rovine pedagogickej (lektorskej), tak aj v rovine praktickej advokátskej činnosti – pôsobí v advokátskej kancelárii Motúzová & Lacko, so sídlom v Bratislave.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B
IČO: 35730129