Seminár

Špecifiká nehnuteľnosti z pohľadu účtovníctva a daní

Ing. Hedviga Vadinová

Školenie je venované problematike nehnuteľností v nadväznosti na účtovníctvo, daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov a daň z nehnuteľnosti. Zorientujte sa v problematike a získajte odpovede na vaše otázky.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Zákon o účtovníctve a postupy účtovania v podvojnom účtovníctve

 • Legislatívna úprava nehnuteľnosti v deň uskutočnenia účtovného prípadu pri kúpe, pri vlastnej výstavbe, pri prevzatí do správy
 • Ocenenie a účtovanie zaradenia, odpisovania, vyradenia a prenájmu nehnuteľností

Zákon o dani z príjmov

 • Legislatívna úprava nehnuteľností vrátane súvisiacich zákonov
 • Vstupná daňová cena nehnuteľnosti
 • Daňový odpis a druhy
 • Prerušenie odpisovania – daňové fakultatívne a obligatórne
 • Daňová zostatková cena
 • Daňovo uznané náklady pri zdanení príjmov z predaja nehnuteľností
 • Daňovo uznané náklady na opravy a údržbu
 • Správne vyčíslenie a forma vynaložených nákladov na technické zhodnotenie nehnuteľnosti alebo jej modernizáciu
 • Prenájom nehnuteľností a jeho špecifiká z pohľadu dane z príjmov

Zákon o dani z pridanej hodnoty

 • Legislatívna úprava nehnuteľností a daňových povinností, ktoré s nimi súvisia
 • Dodanie pozemku, dodanie stavby alebo jej časti
 • Miesto vzniku daňovej povinnosti
 • Daňová povinnosť alebo prenos daňovej povinnosti pri dodaní nehnuteľnosti v príkladoch a zákonných variantoch
 • Uplatnenie DPH pri nájme nehnuteľnosti
 • Povinné oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pri nájme bytu, apartmánu alebo rodinného domu určeného na bývanie
 • Odpočítanie dane
 • Zmena účelu využívania nehnuteľnosti a vplyv na daňovú povinnosť

Daň z nehnuteľností – základná legislatívna úprava

Stavebný zákon – vybrané ustanovenia pre nehnuteľnosti v súvislosti s daňami a účtovníctvom

Komu je určený

účtovníkom, všetkým záujemcom o danú problematiku

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

16.5.2023

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

16.5.2023

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

14.8.2023

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

14.8.2023

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

6.11.2023

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

6.11.2023

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.