Seminár

Špecifiká nehnuteľnosti z pohľadu účtovníctva a daní

Ing. Hedviga Vadinová

Školenie je venované problematike nehnuteľností v nadväznosti na účtovníctvo, daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov a daň z nehnuteľnosti. Zorientujte sa v problematike a získajte odpovede na vaše otázky.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Špecifiká nehnuteľnosti z pohľadu účtovníctva a daní

Zákon o účtovníctve a postupy účtovania v podvojnom účtovníctve

 • Legislatívna úprava nehnuteľnosti v deň uskutočnenia účtovného prípadu pri kúpe, pri vlastnej výstavbe, pri prevzatí do správy
 • Ocenenie a účtovanie zaradenia, odpisovania, vyradenia a prenájmu nehnuteľností

Zákon o dani z príjmov

 • Legislatívna úprava nehnuteľností vrátane súvisiacich zákonov
 • Vstupná daňová cena nehnuteľnosti
 • Daňový odpis a druhy
 • Prerušenie odpisovania – daňové fakultatívne a obligatórne
 • Daňová zostatková cena
 • Daňovo uznané náklady pri zdanení príjmov z predaja nehnuteľností
 • Daňovo uznané náklady na opravy a údržbu
 • Správne vyčíslenie a forma vynaložených nákladov na technické zhodnotenie nehnuteľnosti alebo jej modernizáciu
 • Prenájom nehnuteľností a jeho špecifiká z pohľadu dane z príjmov

Zákon o dani z pridanej hodnoty

 • Legislatívna úprava nehnuteľností a daňových povinností, ktoré s nimi súvisia
 • Dodanie pozemku, dodanie stavby alebo jej časti
 • Miesto vzniku daňovej povinnosti
 • Daňová povinnosť alebo prenos daňovej povinnosti pri dodaní nehnuteľnosti v príkladoch a zákonných variantoch
 • Uplatnenie DPH pri nájme nehnuteľnosti
 • Povinné oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pri nájme bytu, apartmánu alebo rodinného domu určeného na bývanie
 • Odpočítanie dane
 • Zmena účelu využívania nehnuteľnosti a vplyv na daňovú povinnosť

Daň z nehnuteľností – základná legislatívna úprava

Stavebný zákon – vybrané ustanovenia pre nehnuteľnosti v súvislosti s daňami a účtovníctvom

Komu je určený

účtovníkom, všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Špecifiká nehnuteľnosti z pohľadu účtovníctva a daní

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Špecifiká nehnuteľnosti z pohľadu účtovníctva a daní

Ing. Hedviga Vadinová

Auditorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.