Seminár

Interné smernice v účtovníctve podnikateľských subjektov v roku 2024

Ing. Hedviga Vadinová

Poznáte aktuálne platné legislatívne požiadavky na interné smernice v účtovníctve podnikateľských subjektov?

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Interné smernice v účtovníctve podnikateľských subjektov v roku 2024

  • Právna podstata , organizačná štruktúra účtovnej jednotky.
  • Obligatórne a fakultatívne interné predpisy spoločnosti , rozdiely a typy .
  • Systém vedenia účtovníctva v spoločnosti.
  • Slovník významných pojmov v oblasti interných účtovných smerníc.
  • Obligatórne interné predpisy.
  • Fakultatívne interné predpisy.
  • Rozbor jednotlivých účtovných smerníc s výkladom opodstatnenosti spôsobu a postupu ich konkrétneho vypracovania.
  • Zákonné pokuty za správne delikty nevypracovania interných smerníc v súlade so zákonom o účtovníctve  a postupmi účtovania  ÚJ v podvojnom účtovníctve podnikateľských subjektov.
  • Iné účtovné a daňové dopady neexistujúcich interných smerníc v podnikateľských subjektoch.
  • Diskusia

Harmonogram školenia: Interné smernice v účtovníctve podnikateľských subjektov v roku 2024

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Interné smernice v účtovníctve podnikateľských subjektov v roku 2024

Ing. Hedviga Vadinová

Auditorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.