Seminár

Self manažment

PhDr. Tatiana Lesayová

Self manažment predstavuje postoje a činnosti, ktoré smerujú k poznaniu a lepšiemu využívaniu svojich vlastných vnútorných zdrojov a potenciálu nielen v pracovnom kontexte, ale v kontexte celého života človeka. Cieľom tréningu je analýza osobnej efektívnosti pri využívaní času. Základom je pochopenie faktu, že čas nie je možné získať, je možné ho len lepšie využívať. Účastníci budú analyzovať najčastejších zlodejov času a hľadať možnosti ako ich eliminovať, osvoja si niektoré postupy práce s prioritami a plánovaním.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Self manažment

  • Štyri úrovne riadenia času, vytváranie návykov, WLB
  • Návyky ako nástroje riadenia času – monitorovanie svojho času, časových strát
  • Priority v riadení času (Parettovo pravidlo)
  • Postoje a dispozície prehlbujúce časové straty (získané a vrodené)
  • Identifikácia osobných zlodejov času
  • Stratégie a postupy eliminácie zlodejov času
  • Načasovanie činností, biorytmus
  • Plánovanie a vytváranie plánovacích schém (Eisenhwerov princíp)

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Self manažment

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Self manažment

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.