Seminár

Právne aspekty reklamy liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok

Teoretický a praktický pohľad optikou rozhodnutí ŠÚKLu, Súdneho dvora EÚ a súdov SR

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Problematika právnej regulácie reklamy liekov je charakteristická stručným právnym ukotvením a množstvom nejasných, či hraničných situácií v aplikačnej praxi. Neistotu pri realizácii marketingových aktivít vyvolávajú aj (kvázi) kontradiktórne ustanovenia zákona o liekoch voči ustanoveniam zákona o reklame a nejednoznačná rozhodovacia prax štátneho regulátora. V rámci seminára sa zameriame na správne uchopenie princípov na ktorých majú stáť pravidlá reklamy v zdravotníctve - primárne kľúčové pravidlá pre reklamu liekov, potravín a pomôcok. Na jednotlivé skutkové podstaty budeme nazerať vo svetle rozhodnutí Súdneho dvoru EÚ, slovenských súdov, Rady pre vysielanie a retransmisiu a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a budeme hľadať riešenia uplatniteľné v dennej praxi.

Školenie Vám vieme ponúknuť ako inhouse školenie.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Právne aspekty reklamy liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok

 • Reklama a východiská jej právnej úpravy
 • Komu je školenie určené: Čo je to reklama liekov?
 • Ako je upravená reklama dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok?
 • Subjektívny znak reklamy a jeho odraz v rozhodnutiach SDEÚ a ŠÚKL
 • Výluky z reklamy liekov (názov lieku, internetový výdaj liekov, disease awareness, cenníky, vyžiadaná korešpondencia atď)
 • Ako by mal vyzerať postup identifikácie, či moja činnosť je/nie reklamou liekov
 • Rozdelenie reklamy podľa adresáta (odborná verejnosť vs. široká verejnosť)
 • akázaná reklama na verejnosť – optika zákona o reklame a optika zákona o vysielaní a retransmisii
 • Základné podmienky zákonnej reklamy liekov s diferenciáciou rozhlas/televízia a iné médiá a aplikačná prax ŠÚKL, Rady pre mediálne služby a súdov,
 • Základné požiadavky reklamy liekov podľa adresáta – verejnosť vs. odborníci
 • Osobitosti reklamy na odborníkov – zákaz darov, lekárske návštevy, účasť na odborných podujatiach, vzorky liekov a kontext tejto regulácie na zákon o liekoch (napr. zákaz poskytovania zliav v naturáliách)
 • Porovnávacia reklama liekov – kto si trúfne?..
 • Známe osobnosti a zdravotnícki pracovníci v reklame na lieky – je to možné?
 • Reklama na off label použitie lieku v prípade vydania povolenia na terapeutické použitie lieku
 • Klinické skúšanie v optike regulácie zákona o reklame
 • Osobitosti pri reklame výživových doplnkov s dôrazom na otázky výživových a zdravotných tvrdení
 • Osobitnosti reklamy zdravotníckych pomôcok

Komu je určený

Seminár je určený širšej odbornej verejnosti, najmä advokátom, právnikom zamestnaným na právnych oddeleniach farmaceutických spoločností, pracovníkom marketingových oddelení farmaceutických spoločností a vydavateľstiev, zamestnancom správnych orgánov (predovšetkým ŠÚKL, Rada pre mediálne služby), eventovým a kongresovým agentúram spolupracujúcich s farmaceutickým priemyslom, pracovníkom právnych a marketingových oddelení veľkodistribučných spoločností, lekárňam, ale aj lekárom pracujúcich s materiálmi, ktoré sa považujú za reklamu liekov

Harmonogram školenia: Právne aspekty reklamy liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Právne aspekty reklamy liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Vykonáva od roku 2008 advokátsku prax na pozícii partnera v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a súčasne sa podieľa aj na činnosti Komory pre medicínske právo – MEDIUS. Okrem advokátskej praxe zameranej na poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, lekárňam a subjektom farmaceutického priemyslu sa venuje aj prednáškovej činnosti v…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.