Lektor seminárov Verlag Dashöfer

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Vykonáva od roku 2008 advokátsku prax na pozícii partnera v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a súčasne sa podieľa aj na činnosti Komory pre medicínske právo – MEDIUS. Okrem advokátskej praxe zameranej na poradenstvo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, lekárňam a subjektom farmaceutického priemyslu sa venuje aj prednáškovej činnosti v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva, či už ako člen lektorského tímu SAK, Lekárskej fakulty UPJŠ, alebo v rámci špecializovaného vzdelávania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Je autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva, spoluautorom komentára Zákona o reklame (2021, Wolters Kluwer), vedúcim autorského tímu komentára k Zákonu o zdravotnej starostlivosti (2015, 2023 C.H. BECK) a spoluautorom viacerých odborných publikácií. Je členom Svetovej asociácie medicínskeho práva. Od roku 2019 externe spolupracuje s Ústavom štátu a práva SAV. V januári 2022 bol ministrom zdravotníctva SR vymenovaný do funkcie stáleho člena Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro a v tom istom roku bol menovaný aj za člena Etickej komisie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese hana.cerna@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B
IČO: 35730129