Seminár

Optimalizácia nákupných, plánovacích a logistických procesov

Ing. Aleš Mandák ALog.

V rámci tohto seminára sa budeme pohybovať na poli Supply Chain, a to v 4 hlavných kategóriách, ktorými sú ľudia, procesy, štandardy a systémy.
Súčasťou tréningu bude otvorená diskusia s lektorom, ktorý prinesie svoje rady a skúsenosti z 20-ročnej praxe v tejto oblasti. V rámci seminára dostanete veľa impulzov, nápadov a inovácií, ktoré môžete ihneď aplikovať vo vašich prevádzkach a správne optimalizovať práve ten váš proces. Poďme spoločne optimalizovať nákupné, plánovacie a logistické procesy.
 

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Optimalizácia nákupných, plánovacích a logistických procesov

Tento seminár vás naučí poznať a vnímať:

 • Optimalizáciu ako dennú rutinu a požiadavku modernej doby.
 • Mať prehľad o moderných trendoch Supply Chain Managementu.
 • Že základ úspechu je komunikácia s podriadenými.
 • Mať dobrý a kvalifikovaný personál je prvý nevyhnutný predpoklad k zmene.
 • Mať správne a kvalitné dáta je nutnou, nie postačujúcou podmienkou na ideálny chod oddelenia Supply Chain.

 

Tento seminár vás naučí poznať:

 • Ako vytvoriť vizualizačnú a komunikačnú tabuľu – Office Floor Management – s jasnou víziou, stratégiou a komunikačnou pyramídou.
 • Tvorbu KPI pre Supply Chain, 30 najčastejších KPI pre nákup, plánovanie a logistiku.
 • Ako fungujú štandardné procesy v Supply Chain – od opisu pracovného miesta k motivácii.
 • Že úspora nie je jediným kritériom fungujúceho oddelenia nákupu.
 • Že nulová logistická reklamácia neznamená nutne excelentnú logistiku.
 • Že plánovanie v neobmedzených kapacitách nemusí byť vždy ideálnym modelom.
 • Pochopíte moderné systémy SCM 4.0, ako sú kapacitné plánovacie systémy, systémy riadiace dokonalé sklady, nakládkové okná, komunikácia cez EDI a ďalšie.
 • Ako správne udržiavať a spravovať informačné systémy Supply Chain a kmeňové dáta vnútri.

Komu je určený

Seminár je určený všetkým, ktorí majú záujem sa vzdelávať, kariérne rásť a prinášať do spoločnosti nové nápady, impulzy, inovácie a pridané hodnoty. Kurz je určený pre manažérov, vedúcich pracovníkov, majstrov a všetkých, ktorí tvoria a/alebo preberajú zodpovednosť za tvorbu optimalizácie v procesoch nákupu, logistiky a plánovania.

Harmonogram školenia: Optimalizácia nákupných, plánovacích a logistických procesov

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Optimalizácia nákupných, plánovacích a logistických procesov

Ing. Aleš Mandák ALog.

 Od roku 2010 zastáva pozíciu Supply Chain riaditeľa v spoločnosti Meopta - optika, s.r.o. v Přerově, ktorá sa radí k svetovým výrobcom optiky špecializujúca sa na návrh, vývoj, konštrukciu, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémov. Je absolventom Mendelovej univerzity v Brne. Manažérske vedomosti a zručnosti v…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.