Seminár

Optimalizácia nákupných, plánovacích a logistických procesov

Ing. Aleš Mandák ALog.

V rámci tohto seminára sa budeme pohybovať na poli Supply Chain, a to v 4 hlavných kategóriách, ktorými sú ľudia, procesy, štandardy a systémy.
Súčasťou tréningu bude otvorená diskusia s lektorom, ktorý prinesie svoje rady a skúsenosti z 20-ročnej praxe v tejto oblasti. V rámci seminára dostanete veľa impulzov, nápadov a inovácií, ktoré môžete ihneď aplikovať vo vašich prevádzkach a správne optimalizovať práve ten váš proces. Poďme spoločne optimalizovať nákupné, plánovacie a logistické procesy.
 

Obsahová náplň

Tento seminár vás naučí poznať a vnímať:

 • Optimalizáciu ako dennú rutinu a požiadavku modernej doby.
 • Mať prehľad o moderných trendoch Supply Chain Managementu.
 • Že základ úspechu je komunikácia s podriadenými.
 • Mať dobrý a kvalifikovaný personál je prvý nevyhnutný predpoklad k zmene.
 • Mať správne a kvalitné dáta je nutnou, nie postačujúcou podmienkou na ideálny chod oddelenia Supply Chain.

 

Tento seminár vás naučí poznať:

 • Ako vytvoriť vizualizačnú a komunikačnú tabuľu – Office Floor Management – s jasnou víziou, stratégiou a komunikačnou pyramídou.
 • Tvorbu KPI pre Supply Chain, 30 najčastejších KPI pre nákup, plánovanie a logistiku.
 • Ako fungujú štandardné procesy v Supply Chain – od opisu pracovného miesta k motivácii.
 • Že úspora nie je jediným kritériom fungujúceho oddelenia nákupu.
 • Že nulová logistická reklamácia neznamená nutne excelentnú logistiku.
 • Že plánovanie v neobmedzených kapacitách nemusí byť vždy ideálnym modelom.
 • Pochopíte moderné systémy SCM 4.0, ako sú kapacitné plánovacie systémy, systémy riadiace dokonalé sklady, nakládkové okná, komunikácia cez EDI a ďalšie.
 • Ako správne udržiavať a spravovať informačné systémy Supply Chain a kmeňové dáta vnútri.

Komu je určený

Seminár je určený všetkým, ktorí majú záujem sa vzdelávať, kariérne rásť a prinášať do spoločnosti nové nápady, impulzy, inovácie a pridané hodnoty. Kurz je určený pre manažérov, vedúcich pracovníkov, majstrov a všetkých, ktorí tvoria a/alebo preberajú zodpovednosť za tvorbu optimalizácie v procesoch nákupu, logistiky a plánovania.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Ing. Aleš Mandák ALog.

 Od roku 2010 zastáva pozíciu Supply Chain riaditeľa v spoločnosti Meopta - optika, s.r.o. v Přerově, ktorá sa radí k svetovým výrobcom optiky špecializujúca sa na návrh, vývoj, konštrukciu, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémov. Je absolventom Mendelovej univerzity v Brne. Manažérske vedomosti a zručnosti v…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

30.4.2021

Bratislava

Ing. Aleš Mandák ALog.

30.4.2021

ONLINE

Ing. Aleš Mandák ALog.

3.11.2021

Bratislava

Ing. Aleš Mandák ALog.

3.11.2021

ONLINE

Ing. Aleš Mandák ALog.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.