Seminár

Reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

JUDr. Miroslav Duračinský

Školenie venované zákonu o konkurze a reštrukturalizácii. Počas školenia preberieme i reštrukturalizačný posudok, priebeh reštrukturalizácie i reštrukturalizačný plán. Diskutujte s odborníkom a získajte potrebné informácie.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Pojem reštrukturalizácia

 • čo je reštrukturalizácia
 • rozdiely medzi konkurzom a reštrukturalizáciou
 • delenie reštrukturalizačných konaní
 • fázy reštrukturalizačného konania

Reštrukturalizačný posudok

 • poverenie správcu
 • príprava reštrukturalizačného posudku
 • účel reštrukturalizačného posudku
 • náležitosti reštrukturalizačného posudku
 • predpoklady, za ktorých možno odporučiť reštrukturalizáciu

Priebeh reštrukturalizačného konania

 • návrh na povolenie reštrukturalizácie
 • začatie reštrukturalizačného konania a jeho účinky
 • povolenie reštrukturalizácie
 • prihlasovanie a popieranie pohľadávok
 • veriteľské orgány
 • dohľad správcu a súdu počas reštrukturalizácie

Reštrukturalizačný plán

 • príprava reštrukturalizačného plánu
 • náležitosti reštrukturalizačného plánu
 • schvaľovanie reštrukturalizačného plánu
 • rozhodovanie súdu o potvrdení plánu a o nahradení súhlasu skupiny
 • účinky súdom potvrdeného plánu
 • neúčinnosť reštrukturalizačného plánu
 • dozorná správa

Komu je určený

všetkým záujemcom o problematiku

Harmonogram školenia: Reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.