Seminár

Kybernetická bezpečnosť a územná samospráva

Štefan Pilar

Počas školenia vás oboznámime so skutočnými povinnosťami a zodpovednosťou územnej samosprávy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj praktickými odporúčaniami na ich naplnenie. Skúsený lektor z praxe poskytne účastníkom aj informácie o novele zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Obsahová náplň

Územná samospráva je významnou súčasťou subjektov s príslušnými povinnosťami a zodpovednosťami pre oblasť kybernetickej bezpečnosti. Problémom však býva najmä identifikácia, ktoré konkrétne povinnosti a zodpovednosti územnej samospráve patria, keďže vyplývajú súčasne z viacerých právnych predpisov. To spôsobuje ťažkosti správne identifikovať a následne vyhovieť požiadavkám legislatívy pre oblasť kybernetickej bezpečnosti.

Obsahom tohto školenia preto bude najmä:

  • identifikácia skutočných povinností a zodpovedností územnej samosprávy v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  • praktické odporúčania na ich naplnenie v obsahu a rozsahu vyhovujúcom požiadavkám právnych predpisov,
  • rozsiahla novela zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorá pre povinné osoby vrátane územnej samosprávy prináša nielen nové povinnosti, ale aj výnimky a prechodné obdobia, ktoré môžu predstavovať významu pomoc pre pandémiou finančne a kapacitne vyčerpanú územnú samosprávu.

Komu je určený

Územnej samospráve

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Štefan Pilar

Advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala

V súčasnosti pôsobí ako senior právnik so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov a IT právo. Súčasťou jeho odborného zamerania sú aj školenia a semináre zamerané na implementáciu a praktické skúsenosti s GDPR či problematiku kybernetickej bezpečnosti. Podieľa…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

21.10.2022

ONLINE

Štefan Pilar

21.10.2022

Bratislava

Štefan Pilar

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.