Seminár

Kybernetická bezpečnosť a územná samospráva

JUDr. Štefan Pilár

Počas školenia vás oboznámime so skutočnými povinnosťami a zodpovednosťou územnej samosprávy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj praktickými odporúčaniami na ich naplnenie. Skúsený lektor z praxe poskytne účastníkom aj informácie o novele zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Územná samospráva je významnou súčasťou subjektov s príslušnými povinnosťami a zodpovednosťami pre oblasť kybernetickej bezpečnosti. Problémom však býva najmä identifikácia, ktoré konkrétne povinnosti a zodpovednosti územnej samospráve patria, keďže vyplývajú súčasne z viacerých právnych predpisov. To spôsobuje ťažkosti správne identifikovať a následne vyhovieť požiadavkám legislatívy pre oblasť kybernetickej bezpečnosti.

Obsahom tohto školenia preto bude najmä:

  • identifikácia skutočných povinností a zodpovedností územnej samosprávy v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  • praktické odporúčania na ich naplnenie v obsahu a rozsahu vyhovujúcom požiadavkám právnych predpisov,
  • rozsiahla novela zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorá pre povinné osoby vrátane územnej samosprávy prináša nielen nové povinnosti, ale aj výnimky a prechodné obdobia, ktoré môžu predstavovať významu pomoc pre pandémiou finančne a kapacitne vyčerpanú územnú samosprávu.

Komu je určený

Územnej samospráve

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Štefan Pilár

Advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala

V súčasnosti pôsobí ako senior právnik so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov a IT právo. Súčasťou jeho odborného zamerania sú aj školenia a semináre zamerané na implementáciu a praktické skúsenosti s GDPR či problematiku kybernetickej bezpečnosti. Podieľa…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

15.8.2023

ONLINE

JUDr. Štefan Pilár

15.8.2023

Bratislava

JUDr. Štefan Pilár

7.12.2023

ONLINE

JUDr. Štefan Pilár

7.12.2023

Bratislava

JUDr. Štefan Pilár

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.