Lektor seminárov Verlag Dashöfer

JUDr. Štefan Pilár

JUDr. Štefan Pilár, SIGNUM legal s.r.o., partner a advokát, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti

Partner advokátskej kancelárie SIGNUM legal, advokát s 8 ročnou praxou v advokácii so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov, právo informačných technológií, umelú inteligenciu (AI) a elektronický podpis. Súčasťou jeho odborného zamerania sú aj školenia a semináre zamerané na implementáciu a praktické skúsenosti so zabezpečením compliance v uvedených právnych oblastiach. V minulosti sa podieľal na implementačných projektoch z oblasti IT práva, obstarávaní a implementácie informačných systémov v podmienkach organizácií z verejného a súkromného sektora, a to pre orgány verejnej moci, významné softvérové spoločnosti, posyktovateľov elektronických komunikačných služieb a poskytovateľov bankových a finančných služieb. Podieľa sa na implementačných projektoch zavádzajúcich opatrenia pre spracúvanie a ochranu informácií.

Štefan je členom Pracovnej skupiny pre verejné právo, poradného orgánu predsedníctva Slovenskej advokátskej komory (SAK) a Asociácie kybernetickej bezpečnosti (AKB).  

Štefan je certifikovaný ako ISO/IEC 27001 Lead Auditor a certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti s vyše 40 vykonanými auditmi kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. 

V minulosti pôsobil na viacerých pozíciách s prepojením práva a IT technológií, a to ako právny poradca CSIRT-u alebo ako spolutvorca zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, alebo spoluautor komentára k zákonu o kybernetickej bezpečnosti. Na medzinárodnej úrovni pôsobil v pozícii národného experta pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, a to v rámci pracovných platforiem Európskej komisie (NIS Expert Group, NIS Cooperation Group, Komitologický výbor NIS, Politika kybernetickej bezpečnosti - Galileo).  

V pozícii národného právneho poradcu zastupoval Slovenskú republiku na medzinárodných cvičeniach kybernetickej obrany (Locked Shields, Cyber Coalition).  

V rámci svojho odborného zamerania absolvoval stáž v Centre výnimočnosti NATO pre oblasť spoločnej kybernetickej obrany, Tallinn, Estónsko. Smernica NIS 2 a novela zákona o kybernetickej bezpečnosti

 

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese hana.cerna@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B
IČO: 35730129