Seminár

Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop

Mgr. Veronika Baláž

Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z bez potreby programovania? Na workshope Interaktívny EXCEL sa budeme venovať práve tejto téme. Naučíte sa vytvárať dva druhy interaktívnych reportov v Exceli.

Najskôr budeme vytvárať cenovú ponuku pre klienta tak, aby sa pri výbere konkrétneho cenového balíka interaktívne menila jednotková cena, výška zľavy a popis balíka. Na tomto príklade si ukážeme report tvorený pomocou rozbaľovacieho poľa. Ukážeme si ako premýšľať pri vytváraní mappingu, ktorý na tento typ prehľadu potrebujete a ako si sami ľahko vyrobíte interaktívne prepojenia cez funkcie INDEX a VLOOKUP.

Pri druhom type reportu budeme pracovať na tom, ako pretaviť hospodárske výsledky za určité časové obdobie do vizuálne príťažlivého reportu, ktorý sa interaktívne mení použitím rýchleho filtra. Ukážeme si ako vytvoriť viaceré kontingenčné grafy z jedného zdroja a ako tieto grafy prepojiť do interaktívneho reportu.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop

Interaktívny report s Rozbaľovacím poľom:

 • Ako vyrobiť interaktívnu cenovú ponuku s možnosťou výberu cenovej hladiny
 • Ako štrukturovať dáta, z ktorých budete report vytvárať
 • Ako vytvoriť unikátny kľúč, ak ho zatiaľ v dátach nemáte
 • Ako uvažovať pri tvorbe mappingu, ktorý potrebujete ako medzikrok pri prepojeniach
 • Ako vložiť do Excelovského hárka Rozbaľovacie pole
 • Ako naplniť Rozbaľovacie pole položkami a ako ho prepojiť s bunkou na hárku
 • Ako použiť funkciu INDEX na podporu prepojení
 • Ako použiť funkciu VLOOKUP  tak, aby sa interaktívne menila pri zmene výberu položky v Rozbaľovacom poli
 • Ako vložiť do hárka interaktívne Textové pole
 • Ako hotový report rýchlo a ľahko naformátovať a dať mu profesionálny look

Interaktívny report z kontingenčných grafov:

 • Ako vytvoriť interaktívny grafický prehľad hospodárskych výsledkov
 • Ako štrukturovať dáta, z ktorých budete report vytvárať
 • Ako vytvoriť viaceré kontingenčné grafy z jedného zdroja
 • Ako pridať vypočítavané pole do kontingenčného grafu
 • Ako upraviť viaceré kontingenčné grafy do jedného reportu
 • Ako prepojiť viaceré kontingenčné grafy
 • Ako naformátovať report z prepojených kontingenčných grafov a dať mu profesionálny look

https://www.youtube.com/watch?v=d30Yzvb5giU 

Komu je určený

Workshop je určený finančným manažérom, pracovníkom kontrolingu

Tento workshop je určený pre stredne pokročilých užívateľov MS Excel. Prerekvizitou je základná znalosť funkcií, použitie matematických operácií v bunke, znalosť funkcie VLOOKUP a základná znalosť kontingenčných tabuliek.

Znalosť programovania v Exceli NIE je potrebná.

Harmonogram školenia: Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop

Mgr. Veronika Baláž

“Som lektorka MS EXCEL-u a matematiky. Pracujem hlavne s firemnými klientami, a to metódou EXCEL mentoringu. Sprevádzam zamestnancov firiem tak, aby sa postupne zlepšovali na svojich každodenných pracovných úlohách. Pripravujem aj preddefinované workshopy na rôzne EXCEL témy. Mojou motiváciou je orientácia na ľudí a možnosť prinášať vzdelávanie…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.