Seminár

Zvládanie stresu

PhDr. Tatiana Lesayová

Naučiť sa participovať a byť do určitej miery zodpovedný za to, ako udržiavať svoje telo, myseľ a ducha v životnej rovnováhe.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zvládanie stresu

 • Čo je stres, eustres, distres
 • Príznaky stresu na štyroch úrovniach (myšlienky, emócie, správanie, telo)
 • Čo sa v strese v tele odohráva (akútny, chronický a fyziologický stres)
 • Následky nezvládnutého stresu
 • Životná rovnováha a nerovnováha, automatické myslenie
 • Čo zvyšuje dispozície k stresu?
 • Identifikácia vlastných stresorov (vonkajších a vnútorných)
 • HRV a flow
 • Stratégie zvládania záťaže zamerané na  problém
 • Stratégie zamerané na zvládnutie emócií
 • Stratégie zamerané na únik (zmena postoja)
 • Stratégie na zvyšovanie odolnosti voči stresu
 • Nácvik relaxačných techník a dýchania
 • Ostatné podľa požiadaviek klienta

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Zvládanie stresu

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zvládanie stresu

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.