Seminár

Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci – zamerané na stavebné úrady

JUDr. Tomáš Buzinger

Školenie je určené pre zamestnancov stavebných úradov. Viete, aká je vaša zodpovednosť za škodu pri výkone vašej práce? Všetky potrebné informácie sa dozviete na tomto kurze.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci – zamerané na stavebné úrady

 • Právny rámec
 • Vecná príslušnosť orgánov konajúcich v mene štátu vo veci náhrady škody s osobitným zameraním na stavebné úrady
 • Právne pojmy: orgán verejnej moci, výkon verejnej moci, nezákonnosť rozhodnutia a nesprávny úradný postup v súvislosti so stavebným konaním
 • Rozsah zodpovednosti
 • Predpoklady úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody pri výkone verejnej moci od zodpovedného orgánu
 • Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody
 • Žaloba o náhradu škody, procesný postup v súdnom konaní a vybraná judikatúra
 • Lehoty
 • Spôsob a rozsah náhrady škody
 • Regresná náhrada s výnimkami pri stavebných úradoch
 • Ústredná evidencia
 • Diskusia

Komu je určený

Školenie je určené staveným úradom a všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram školenia: Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci – zamerané na stavebné úrady

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci – zamerané na stavebné úrady

JUDr. Tomáš Buzinger

Pôsobí na Právnom odbore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde sa dlhodobo špecializuje na právne zastupovanie v súdnych konaniach o náhradu škody zo zodpovednosti za výkon verejnej moci. Venuje sa zároveň publikačnej činnosti v odborných časopisoch Justičná revue a Právo a manažment v zdravotníctve.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.