Seminár

Zmeny Stavebného zákona

Milina Schifferdeckerová

Ako sa budú povoľovať a realizovať stavby podľa nového zákona o výstavbe? Všetky podstatné informácie môžete načerpať na našom školení. Školenie je realizované v malých skupinách, pričom zaručujeme individuálny prístup lektora.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zmeny Stavebného zákona

  • Orgány územného plánovania
  • Informačný systém
  • Vyhradená stavba
  • Účastníci výstavbového procesu
  • Konanie podľa nového zákona o výstavbe
  • Orgány štátnej správy vo výstavbe
  • Dokumentácia stavby
  • Zmena stavby

Komu je určený

Seminár je určený objednávateľom, zhotoviteľom, investorom, projektantom, právnikom a všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram školenia: Zmeny Stavebného zákona

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zmeny Stavebného zákona

Milina Schifferdeckerová

JUDr. Milina Schifferdeckerová absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2004 je advokátkou a v súčasnosti pôsobí v KPMG Slovensko.  Počas svojej dlhoročnej praxe sa venovala rôznym oblastiam práva so špecializáciou na stavebné právo, právo obchodných spoločností a pracovné právo. V rámci svojej špecializácie sa…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.