Seminár:
Prenos daňovej povinnosti v praxi - zmeny od 1.1.2018

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Téma

Aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať potrebné informácie v súvislosti s uplatňovaním tuzemského prenosu daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 písm. j) zákona o DPH..

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 24.8.2018
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Prenos daňovej povinnosti v praxi - zmeny od 1.1.2018

 1. Princíp uplatňovania tuzemského prenosu daňovej povinnosti podľa zákona o DPH v znení účinnom od 1.1.2017.
 2. Podmienky pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 písm.j) zákona o DPH:
  1. základ dane,
  2. vznik daňovej povinnosti a prijatie platby pred dodaním stavebných prác,
  3. hlavné a vedľajšie plnenie.
 3. Povinnosti dodávateľa stavebných prác:
  1. náležitosti daňových dokladov,
  2. uvádzanie vo výkazoch – daňové priznanie (DP), kontrolný výkaz (KV).
 4. Povinnosti odberateľa stavebných prác:
  1. deň vzniku daňovej povinnosti,
  2. uvádzanie údajov vo výkazoch DP, KV,
  3. uplatnenie odpočítania dane.
 5. Najčastejšie otázky z praxe.
 6. Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať potrebné informácie v súvislosti s uplatňovaním tuzemského prenosu daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 písm. j) zákona o DPH.

Príďte sa poradiť s odborníkom. Naše semináre prebiehajú v malých skupinách, aj preto Vám vieme zabezpečiť komfort a individuálny prístup.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Prenos daňovej povinnosti v praxi - zmeny od 1.1.2018

Účtovníci, ekonómovia, záujemci o danú problematiku.

Lektor - Prenos daňovej povinnosti v praxi - zmeny od 1.1.2018

Ing. Mgr. Ján Kaššaj

Ing. Mgr. Ján Kaššaj

Odborník z praxe.

Časový harmonogram - Prenos daňovej povinnosti v praxi - zmeny od 1.1.2018

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Prenos daňovej povinnosti v praxi - zmeny od 1.1.2018

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 24.8.2018
 • Ing. Mgr. Ján Kaššaj
 • 130 EUR + DPH
Input:
 • 1.10.2018
 • Ing. Mgr. Ján Kaššaj
 • 130 EUR + DPH
Input:
 • 23.1.2019
 • Ing. Mgr. Ján Kaššaj
 • 130 EUR + DPH
Input:
 • 24.4.2019
 • Ing. Mgr. Ján Kaššaj
 • 130 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Prenos daňovej povinnosti v praxi - zmeny od 1.1.2018

Odborný portál:  SZČO portál

Odborné publikácie:  Legislatívne zmeny pre verejnú správu