Seminár

Work life balance

PhDr. Tatiana Lesayová

Naučiť sa podľa svojich potrieb a postojov určovať a manažovať svoje priority, zlaďovať svoj osobný život s pracovným. Ovládnuť spôsoby vytvárania a udržiavania životnej rovnováhy, osobnej prosperity a spokojnosti. Predchádzať vyhoreniu a naučiť sa zvládať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Work life balance

  • Päť oblastí životného štýlu a ich význam v osobnom živote z hľadiska pohlavia a veku, ako ich vyvažovať a intenzívne využívať
  • Sebapoznávanie, sebauvedomenie, identifikácia vlastnej životnej rovnováhy/nerovnováhy
  • Zásady aktívneho  prístupu k vlastnému životu
  • Bariéry osobnej výkonnosti a spokojnosti so životom
  • Životná rovnováha a význam koncentrovanej pozornosti
  • Kľúčové postoje a praktické rady zamerané na udržanie životnej rovnováhy
  • Návyky ktoré šetria čas a energiu a ako sa zbaviť starých „okov a reťazí“
  • Prejavy chronického stresu a vyhorenia
  • Spôsoby zvládania stresu a syndrómu vyhorenia

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Work life balance

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Work life balance

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.