Webinár:
WEBINÁR: Aplikácia vládnych opatrení do praxe – čo v prípade, ak je vaša prevádzka zatvorená

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 89 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 15:30 - 16:30

Téma

Webinár ponúkne prehľad možnosti podnikateľa v prípade, ak je jeho prevádzka zatvorená. Ako postupovať, aby dopad na podnikanie bol čo najmiernejší.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň webinára

  • Prehľad vládnych opatrení na podporu podnikania
  • Čo robiť, ak firma nie je schopná plniť záväzky:
    • voči zamestnancom
    • z nájomných zmlúv
    • ak nedokáže plniť záväzky vyplývajúce zo zmlúv
    • ak jeho zmluvní partneri neplnia povinnosti zo zmlúv

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Webinár ponúkne prehľad možnosti podnikateľa v prípade, ak je jeho prevádzka zatvorená. Ako postupovať, aby dopad na podnikanie bol čo najmiernejší.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

majiteľom, konateľom, riaditeľom, ekónomom, účtovníkom, manažérom

Lektor

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.

Časový harmonogram

WEBINÁR: 15:30 - 16:30