Webinár:
WEBINÁR: Aktuálne zmeny v zákonoch o sociálnom a zdravotnom poistení

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 15:00-16:30

Téma

Webinár je zameraný na aktuálne zmeny v zákonoch o sociálnom a zdravotnom poistení a reaguje na aktuálnu legislatívu. Okrem prakticky zameranej prednášky budú mať účastníci možnosť klásť lektorke otázky.

Počas webinára sa budeme venovať pandemickým nemocenským dávkam, predĺženiu podporného obdobia pre dávky v nezamestnanosti, odkladu poistného či odpusteniu odvodovej povinnosti zamestnávateľa.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 27.5.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň webinára

  • Zmeny v sociálnom poistení - pandemické nemocenské dávky (ošetrovné, nemocenské); predĺženie podporného obdobia pre dávky v nezamestnanosti
  • Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie
  • Odpustenie odvodovej povinnosti zamestnávateľa pre obdobie apríl 2020
  • Príklady
  • Odpovede na vaše otázky

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Webinár je zameraný na aktuálne zmeny v zákonoch o sociálnom a zdravotnom poistení a reaguje na aktuálnu legislatívu. Okrem prakticky zameranej prednášky budú mať účastníci možnosť klásť lektorke otázky.

Počas webinára sa budeme venovať pandemickým nemocenským dávkam, predĺženiu podporného obdobia pre dávky v nezamestnanosti, odkladu poistného či odpusteniu odvodovej povinnosti zamestnávateľa.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

mzdárom,  personalistom

Lektor

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.

Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 15:00 - 16:30

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Aktuálne zmeny v zákonoch o sociálnom a zdravotnom poistení

  • ONLINE
  • 27.5.2020
  • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
  • 129,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.