Webinár:
WEBINÁR: Ako vyplniť žiadosť o príspevok pre zamestnávateľa a SZČO pre štát

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 49 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 14:00-16:00

Téma

Na webinári lektor prejde s účastníkmi vypísanie žiadosti o príspevok na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň webinára

  • Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) uzatvorili alebo zakázali prevádzky
  • Podpora samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré v čase vyhlásenia MS na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby
  • Podpora zamestnávateľov, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
  • Predpoklady týkajúce sa podpory SZČO, dohodárom a jednoosobovým s.r.o., ktorí od 13. 03. 2020 nemajú žiaden iný príjem.

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

O čom bude lektor hovoriť? Celý webinár bude o opatreniach v rámci čerpania príspevkov pre zamestnávateľov od štátu - príspevok na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

riaditeľom, konateľom, majiteľom, mzdárom

Lektor

JUDr. Marek Šmid LLB.

JUDr. Marek Šmid LLB.

Je partnerom advokátskej kancelárie Grand Oak so sídlom v Bratislave. Spoločne s jeho tímom poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie obchodným spoločnostiam, verejným inštitúciám, ako aj fyzickým osobám a to v rôznych oblastiach práva vrátane pracovného práva. Svoje skúsenosti nadobudol počas svojej viac ako 10-ročnej praxe v advokácií na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Časový harmonogram

HARMONOGRAM WEBINÁRA: 14:00 - 16:00