Seminár

Využitie BIM štandardov v rámci súťaží verejného obstarávania v SR

JUDr. Juraj Tkáč PhD., Marek Németh

Zorientujte sa v problematike využitia BIM štandardov v rámci súťaže verejného obstarávania. Diskutujte s odborníkmi z praxe.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Teoretické východiská využitia BIM štandardov v SR
  • Praktické príklady využitia BIM v SR/zahraničí
  • Požiadavky na opis predmetu zákazky podľa BIM a verejné obstarávanie
  • Štruktúra dát v BIM modeli – natívne formáty, ich špecifiká, využitie natívnych formátov vo verejnom obstarávaní
  • Využitie BIM na jednotlivé druhy projektov – osobitosti pozemných stavieb, cestných stavieb, mostné objekty
  • Spôsob a možnosti pri práci s BIM v daných softvéroch a odvetviach
  • Štruktúra BIM zákazky a dodatkovanie podľa verejného obstarávania

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…

Ďalšie semináre lektora

Marek Németh

S technológiou BIM pracuje už 16 rokov. Od roku 2007 prednáša, školí a pomáha implementovať BIM.  Od roku 2015 intenzívne pracuje na prepojení tém  BIM - majetok - informačná databáza - životný cyklus budovy - energetické úspory - CAFM. Od roku 2018 sa venuje príprave prototypu digitálneho dvojčaťa pre digitalizáciu v stavebníctve Slovenskej…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

3.8.2023

ONLINE

JUDr. Juraj Tkáč PhD., Marek Németh

3.8.2023

Bratislava

JUDr. Juraj Tkáč PhD., Marek Németh

14.11.2023

ONLINE

JUDr. Juraj Tkáč PhD., Marek Németh

14.11.2023

Bratislava

JUDr. Juraj Tkáč PhD., Marek Németh

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.