Seminár

Využitie BIM štandardov v rámci súťaží verejného obstarávania v SR

Juraj Tkáč, Marek Németh

Zorientujte sa v problematike využitia BIM štandardov v rámci súťaže verejného obstarávania. Diskutujte s odborníkmi z praxe.

Obsahová náplň

  • Teoretické východiská využitia BIM štandardov v SR
  • Praktické príklady využitia BIM v SR/zahraničí
  • Požiadavky na opis predmetu zákazky podľa BIM a verejné obstarávanie
  • Štruktúra dát v BIM modeli – natívne formáty, ich špecifiká, využitie natívnych formátov vo verejnom obstarávaní
  • Využitie BIM na jednotlivé druhy projektov – osobitosti pozemných stavieb, cestných stavieb, mostné objekty
  • Spôsob a možnosti pri práci s BIM v daných softvéroch a odvetviach
  • Štruktúra BIM zákazky a dodatkovanie podľa verejného obstarávania

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Juraj Tkáč

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…

Ďalšie semináre lektora

Marek Németh

S technológiou BIM pracuje už 16 rokov. Od roku 2007 prednáša, školí a pomáha implementovať BIM.  Od roku 2015 intenzívne pracuje na prepojení tém  BIM - majetok - informačná databáza - životný cyklus budovy - energetické úspory - CAFM. Od roku 2018 sa venuje príprave prototypu digitálneho dvojčaťa pre digitalizáciu v stavebníctve Slovenskej…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

14.11.2022

ONLINE

Juraj Tkáč, Marek Németh

14.11.2022

Bratislava

Juraj Tkáč, Marek Németh

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.