Seminár:
Vymáhanie pohľadávok

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Téma seminára bude venovaná podnikateľskému prostrediu, konkrétne však upriamime pozornosť na problematiku týkajúcu sa plnenia povinností veriteľa a nesplnenie podmienok zo strany dlžníka.  Počas seminára budeme riešiť spôsob minimalizácie rizika.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Situácia na trhu v SR – osobitosti s.r.o., SZČO, osobný bankrot, exekúcie;
 • Predchádzanie neuhradeniu faktúry – záloha, ručenie, záložné právo;
 • Možnosť vzájomného plnenia, platba v hotovosti;
 • Preverenie obchodného partnera;
 • Postup vymáhania pohľadávky;
 • Prepojenie účtovného a právneho hľadiska.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Téma seminára bude venovaná podnikateľskému prostrediu, konkrétne však upriamime pozornosť na problematiku týkajúcu sa plnenia povinností veriteľa a nesplnenie podmienok zo strany dlžníka.  Počas seminára budeme riešiť spôsob minimalizácie rizika:

 • neuhradenia ceny za dodaný tovar, či službu;
 • meškanie úhrady za tovar, či službu.

Čím lepšia zmluva, tým vyššia šanca na vymoženie pohľadávky? Prečo majú niektorí podnikatelia menej nevymožených pohľadávok? Ako dôkladne zdokladovať obchodnú transakciu?

Na seminári upriamime Vašu pozornosť na obozretnosť v predzmluvných rokovaniach, pretože už pri vymáhaní pohľadávky môže byť neskoro. Prevedieme Vás krokmi, ktoré posilnia Vašu obozretnosť:

 • dôkladné preverenie obchodného partnera (ak má niekto dlhy, je menšia šanca, že si splní neskoršie záväzky)
 • druh a osobitosť plnenia, spôsob ako ho zabezpečiť (ukončiť dlžníkovi využívať naše plnenie – softvér, výhrada vlastníctva)
 • zabezpečovacie mechanizmy, ako predchádzať neuhradeniu faktúry a zvýšiť si šancu na jej úhradu (ručenie, prevzatie dlhu, záložné právo)
 • vymáhanie pohľadávky (výhody rozhodcovských súdov, platobné rozkazy a nižší súdny poplatok)
 • modelový príklad „oneskorené vymáhanie znižuje šancu na úspech“

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

ekonómom, účtovníkom, pracovníkom finančného oddelenia, finančným riaditeľom, konateľom, SZČO

Lektor

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Vymáhanie pohľadávok

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme