Seminár

Vymáhanie pohľadávok

Téma seminára bude venovaná podnikateľskému prostrediu, konkrétne však upriamime pozornosť na problematiku týkajúcu sa plnenia povinností veriteľa a nesplnenie podmienok zo strany dlžníka.  Počas seminára budeme riešiť spôsob minimalizácie rizika.

Obsahová náplň

 • Situácia na trhu v SR – osobitosti s.r.o., SZČO, osobný bankrot, exekúcie;
 • Predchádzanie neuhradeniu faktúry – záloha, ručenie, záložné právo;
 • Možnosť vzájomného plnenia, platba v hotovosti;
 • Preverenie obchodného partnera;
 • Postup vymáhania pohľadávky;
 • Prepojenie účtovného a právneho hľadiska.

Popis

Téma seminára bude venovaná podnikateľskému prostrediu, konkrétne však upriamime pozornosť na problematiku týkajúcu sa plnenia povinností veriteľa a nesplnenie podmienok zo strany dlžníka.  Počas seminára budeme riešiť spôsob minimalizácie rizika:

 • neuhradenia ceny za dodaný tovar, či službu;
 • meškanie úhrady za tovar, či službu.

Čím lepšia zmluva, tým vyššia šanca na vymoženie pohľadávky? Prečo majú niektorí podnikatelia menej nevymožených pohľadávok? Ako dôkladne zdokladovať obchodnú transakciu?

Na seminári upriamime Vašu pozornosť na obozretnosť v predzmluvných rokovaniach, pretože už pri vymáhaní pohľadávky môže byť neskoro. Prevedieme Vás krokmi, ktoré posilnia Vašu obozretnosť:

 • dôkladné preverenie obchodného partnera (ak má niekto dlhy, je menšia šanca, že si splní neskoršie záväzky)
 • druh a osobitosť plnenia, spôsob ako ho zabezpečiť (ukončiť dlžníkovi využívať naše plnenie – softvér, výhrada vlastníctva)
 • zabezpečovacie mechanizmy, ako predchádzať neuhradeniu faktúry a zvýšiť si šancu na jej úhradu (ručenie, prevzatie dlhu, záložné právo)
 • vymáhanie pohľadávky (výhody rozhodcovských súdov, platobné rozkazy a nižší súdny poplatok)
 • modelový príklad „oneskorené vymáhanie znižuje šancu na úspech“

Komu je určený

ekonómom, účtovníkom, pracovníkom finančného oddelenia, finančným riaditeľom, konateľom, SZČO

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.