Seminár

Výber postupu pri zadávaní zákazky

Ing. Oľga Markovičová

Seminár je zameraný na prípravnú etapu / fázu procesu verejného obstarávania s cieľom podporiť profesionálny prístup osôb na nej zúčasnených, identifikovať riziká, súvisiace právne predpisy a tým podporiť aj efektívne a hospodárne rozhodovanie o vynakladaní verejných finančných prostriedkov.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Výber postupu pri zadávaní zákazky

Príprava procesu zadávania zákazky vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich právnych predpisov z hľadiska individuálnych potrieb povinných osôb so zameraním na riziká ovplyvňujúce vhodný výber postupu.

  • zákon o verejnom obstarávaní – stručný prehľad na základe jeho štruktúry
  • identifikácia súvisiacich právnych predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky analýza potrieb 
  • analýza zúčastnených strán
  • riziká pri určení predpokladanej hodnoty zákazky a definovaní predmetu zákazky
  • postupy pre zadanie zákazky
  • príklady z praxe

Komu je určený

Zamestnanci povinných osôb podľa zákona o verejnom obstarávaní so základnými znalosťami a praktickými skúsenosťami  z oblasti verejného obstarávania v trvaní aspoň 1 rok

Harmonogram školenia: Výber postupu pri zadávaní zákazky

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Výber postupu pri zadávaní zákazky

Ing. Oľga Markovičová

Vykonáva konzultačnú a lektorskú činnosť. Venuje sa poskytovaniu poradenských služieb v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku, verejného obstarávania a tvorby projektov. Zabezpečuje verejné obstarávanie v rámci projektov na zabezpečenie spolufinancovania z fondov EÚ pre obstarávateľov zo súkromného sektora a verejného sektora.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.