Seminár

Výber postupu pri zadávaní zákazky

Ing. Oľga Markovičová

Seminár je zameraný na prípravnú etapu / fázu procesu verejného obstarávania s cieľom podporiť profesionálny prístup osôb na nej zúčasnených, identifikovať riziká, súvisiace právne predpisy a tým podporiť aj efektívne a hospodárne rozhodovanie o vynakladaní verejných finančných prostriedkov.

Obsahová náplň

Príprava procesu zadávania zákazky vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich právnych predpisov z hľadiska individuálnych potrieb povinných osôb so zameraním na riziká ovplyvňujúce vhodný výber postupu.

  • zákon o verejnom obstarávaní – stručný prehľad na základe jeho štruktúry
  • identifikácia súvisiacich právnych predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky analýza potrieb 
  • analýza zúčastnených strán
  • riziká pri určení predpokladanej hodnoty zákazky a definovaní predmetu zákazky
  • postupy pre zadanie zákazky
  • príklady z praxe

Komu je určený

Zamestnanci povinných osôb podľa zákona o verejnom obstarávaní so základnými znalosťami a praktickými skúsenosťami  z oblasti verejného obstarávania v trvaní aspoň 1 rok

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Oľga Markovičová

Vykonáva konzultačnú a lektorskú činnosť. Venuje sa poskytovaniu poradenských služieb v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku, verejného obstarávania a tvorby projektov. Zabezpečuje verejné obstarávanie v rámci projektov na zabezpečenie spolufinancovania z fondov EÚ pre obstarávateľov zo súkromného sektora a verejného sektora.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

31.5.2022

ONLINE

Ing. Oľga Markovičová

31.5.2022

Bratislava

Ing. Oľga Markovičová

11.8.2022

ONLINE

Ing. Oľga Markovičová

11.8.2022

Bratislava

Ing. Oľga Markovičová

10.11.2022

ONLINE

Ing. Oľga Markovičová

10.11.2022

Bratislava

Ing. Oľga Markovičová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.