Seminár:
Uplaňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru pre rok 2018-2019

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Oboznámte sa s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 4.4.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Uplaňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru pre rok 2018-2019

 • Uplatňovanie DPH pri dovoze tovaru.
 • Oslobodenie od DPH pri dovoze tovaru.
 • Oslobodenie tovaru od DPH pri dodaní do iných členských štátov EÚ.
 • Preukazovanie dodania tovaru do iného členského štátu na účely oslobodenia od DPH.
 • Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru.
 • Oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania colných predpisov vo väzbe na predpisy o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru.

Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri správe DPH uplatňujú colné predpisy vo vymedzenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru.

Pripravované legislatívne zmeny prinesú prenos zodpovednosti za správne určenie základu dane a teda aj samotnej daňovej povinnosti z colných orgánov na daňové subjekty, ktoré dovezú tovar na colné územie EÚ. Správnym uplatnením príslušných predpisov je možné predísť sankciám, ktoré môžu uplatňovať daňové orgány pri zistení nezrovnalostí.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Uplaňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru pre rok 2018-2019

školenie nie je zamerané na uplatňovanie DPH z pohľadu účtovníctva

Lektor - Uplaňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru pre rok 2018-2019

Ing. Tibor Vojtko

Ing. Tibor Vojtko

V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v Bruseli. Pôsobil aj ako lektor odborného vzdelávania v rámci profesijnej prípravy colníkov a zároveň svoju lektorskú činnosť realizoval aj v komerčnej sfére. Má VŠ vzdelanie ekonomického smeru. V súčasnom období vystupuje ako colný poradca v súkromnej spoločnosti.

Referencie - Uplaňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru pre rok 2018-2019

"Mne sa osobne veľmi páčil, mám rada školiteľov z praxe pretože nie sú čisto teoretici, ale ľudia, ktorí vedia ako to chodí bežne v praxi. Príklady z praxe, voľná diskusia, riešenie konkrétnych problémov, problematiky z praxe."  Hella Innenleuchten -Systeme Bratislava, s.r.o.

 

Časový harmonogram - Uplaňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru pre rok 2018-2019

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Uplaňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru pre rok 2018-2019

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 4.4.2019
 • Ing. Tibor Vojtko
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Uplaňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru pre rok 2018-2019