Seminár

Systematické zlepšovanie procesov vo výrobe

Ing. Lukáš Richter PhD.

Školenie zamerané na jednotlivé techniky zlepšovania pomocou PDCA v rámci zlepšovateľských tímov KAIZEN – od identifikácie a definovania problému, cez analýzu koreňových príčin, návrh opatrení až po realizáciu štandardizácie. Aplikácia priamo na vybrané problémy vo firme.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Systematické zlepšovanie procesov vo výrobe

Správny výber problému

4 typy problémov a ich riešenie:

 • Odstraňovanie problémov
 • Rozdiel voči štandardu
 • Cieľové podmienky
 • Inovačná orientácia

Organizácia zlepšovania a fázy zlepšovania:

 • Popis: 5G analýza a opis problému 5W+1H, Popis priebehu procesu
 • Príčiny: 5x prečo, Ishikawa diagram, Matica príčin a následkov
 • Dáta: Stratifikovaný Pareto diagram, Kontrolné záznamy, HERCA
 • Riešenia: Brainstroming/Brainwriting, Odhadovanie
 • Hodnotenie: Fine a Kinneyova metóda, Prínos vs. úsilie
 • Riadenie zmeny
 • Štandardizácia a udržanie

Komu je určený

Seminár je určený priemyslovým inžinierom, procesným inžinierom, LEAN špecialistom,  technológom, majstrom, vedúcim vo výrobe.

Harmonogram školenia: Systematické zlepšovanie procesov vo výrobe

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Systematické zlepšovanie procesov vo výrobe

Ing. Lukáš Richter PhD.

Špecializuje sa na zvyšovanie produktivity firiem, LEAN manažment a nepretržité zlepšovanie KAIZEN. Klientmi sú spoločnosti bez rozdielu odvetvia, ktorí nie sú zmierené s neefektívnosťou svojich procesov. Ťažiskom jeho aktivít sú okrem školení konkrétne projekty zmien s merateľnými prínosmi priamo v tíme zákazníka. Za 12 rokov praxe pomáhal už viac…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.