Seminár

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

Ing. Jozef Bočkaj

Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

 • Vecná, organizačná a nákladová štruktúra projektu.
 • Pracovný balík, zoznam činností.
 • Trvanie činností.
 • Sieťový graf a harmonogram.
 • Výpočet časového plánu bez obmedzení.
 • Výpočet časového plánu s obmedzeniami prostriedkov a času.
 • Kritická cesta (časové rezervy) a kritický reťazec (časové nárazníky).
 • Plánovanie rizík projektu.
 • Plán kontroly projektu
 • Prezentácia plánu projektu účastníkmi školenia.
 • Diskusia.

Komu je určený

projektoví manažéri, pracovníci zabezpečujúci prípravu a realizáciu stavebných projektov.

Referencie

"Veľmi pozitívne hodnotím nadobudnutie nových vedomostí v danej oblasti, rozšírenie slovnej zásoby, príjemný kolektív aj školiteľka." 

"Rád som si zopakoval vedomosti, ktoré som už vo svojej praxi nadobudol. Dobrý a správny mix informácií z praxe, ktoré som mal kedysi na škole." 

"Dobrá prezentácia témy, dobré diskusie o projektoch, stavbách, postupov pri rezalizácií projektov." 

Harmonogram školenia: Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.