Seminár

Základná finančná kontrola v roku 2023 – časté zistenia z kontrolnej praxe

Dr. Jozef Sýkora MBA

Nové školenie zamerané na základnú finančnú kontrolu v prostredí verejnej správy a územnej samosprávy. Lektor sa venuje radám, tipom a odporúčaniam do praxe pre rok 2023. Súčasťou školenia je aj podrobný popis praktického výkonu základnej finančnej kontroly od januára 2023 aj s ohľadom na novelizované znenie zákona od marca 2022 a nové Metodické usmernenie MF SR, ktoré je účinné od septembra 2022 a to „bez čítania zákona“.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Základná finančná kontrola v roku 2023 – časté zistenia z kontrolnej praxe

 • Finančné operácie– kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly.
 • Náležitosti výkonu základnej finančnej kontroly, ktoré podliehajú kontrole.
 • Kontrolné zistenia z praxe organizácií a ich rozbor
 • Konzultácie a časté kontrolné zistenia z mojej praxe

 

Bližšie sa budeme zaoberať:

1.      kontrolným zisteniam z praxe lektora,

2.      častým nedostatkom pri výkone základnej finančnej kontroly,

3.      spôsobom správneho a formálneho výkonu,

4.      správnemu uvádzaniu dátumov, podpisov, mien a priezvisk i

5.      relevantným vyjadreniam v pečiatke/krycom liste.

Účastníkom je prezentovaný výkon finančnej kontroly na vzorových príkladoch z praxe kontrolóra. Lektor sa zaoberá formálnymi a vecnými náležitosťami základnej finančnej kontroly a najmä otázkam z kontrolnej praxe a to:

 • Čo všetko musí byť overované základnou finančnou kontrolou?
 • Aké vyjadrenie treba uviesť pri výkone základnej finančnej kontroly?
 • Koľko vyjadrení treba uviesť?
 • Ako správne uviesť dátum a podpis?
 • Musí obsahovať výkon základnej finančnej kontroly aj sumu?

Komu je určený

Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, škôl, zariadení, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (a to majetkári, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia vedúci zamestnanci).

Harmonogram školenia: Základná finančná kontrola v roku 2023 – časté zistenia z kontrolnej praxe

HARMONOGRAM:

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Základná finančná kontrola v roku 2023 – časté zistenia z kontrolnej praxe

Dr. Jozef Sýkora MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA pôsobí ako kontrolór a hlavný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Lektor je často prizvanou osobou k výkonom kontrolných aktivít vo verejnej správe. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.