Seminár

Process Management – Riadenie Procesov

Diana Rusnáková

Školenie poskytuje ucelený pohľad na zavádzanie procesného riadenia do organizácií, a to na akejkoľvek úrovni. Účastník školenia si prejde fázami a krokmi programu zavedenia procesného riadenia so zameraním na praktické precvičenie kľúčových nástrojov v každej z týchto fáz. Prípadové štúdie a praktické cvičenia zaručia pochopenie jednotlivých nástrojov a ich následné využitie. Procesné riadenie predstaví nástroje, ako zvýšiť výkonnosť procesov systematicky aj ako merať kvalitu výstupov procesov a riadiť procesy z pohľadu architektúry celej organizácie v nadväznosti na IT systémy a infraštruktúru.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Process Management – Riadenie Procesov

  • Ako aplikovať princípy zavádzania procesného riadenia – stratégia a taktika
  • Procesný model organizácie a jeho úrovne
  • Ako definovať požiadavky na proces, využívať základné aj pokročilé nástroje, ako sú Balanced Scorecard, Quality Function Deployment
  • Ako špecifikovať Key Performance Indicators (KPI) pre rôzne úrovne organizácie
  • Nastavenie kontroly procesu, meranie kvality a výkonnosti procesu – produktivita, výťažnosť, spôsobilosť, štatistické ukazovatele

Dozviete sa tiež:

  • Procesné riadenie a jeho význam
  • Procesný model organizácie
  • Ako špecifikovať KPI a merať výkon procesov
  • Mapovanie procesov a procesná dokumentácia
  • Systém kontrol a každodenné riadenie procesu

Komu je určený

Seminár je určený vedúcim zamestnancom, procesným vlastníkom, metodikom, procesným analytikom a všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram školenia: Process Management – Riadenie Procesov

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Process Management – Riadenie Procesov

Diana Rusnáková

Diana Rusnáková je konzultantkou pre transformáciu organizácií. Zavádza Lean a Agilné praktiky a princípy v organizáciách. Je takisto školiteľkou pre agilné a scrum praktiky a riadenie zmien. Diana sprevádza klientov prevažne zo sektoru IT služieb, finančníctva a centier zdieľaných služieb počas ich transformácie a implementuje zmeny priamo v…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.