Seminár

Právne minimum pre konateľov a riaditeľov firiem

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Školenie určené  všetkým konateľom a riaditeľom firiem, ktorí chcú byť v obraze a získať právne minimum potrebné pre každodennú prax. Počas kurzu sa zameriame na trestnoprávnu zodpovednosť konateľov a riaditeľov. Získate prehľad o najčastejších chybách, ktoré vznikajú pri uzatváraní zmlúv, či pracovnoprávnych vzťahoch. Poradíme ako uzatvárať zmluvy online. Každý účastník školenia obdrží navyše potrebnú dokumentáciu v pracovnoprávnych vzťahoch a v zmluvných vzťahoch so zákazníkmi/partnermi aj s návodom.

Obsahová náplň

 • Trestná zodpovednosť konateľov/riaditeľov – ktoré konanie je trestné?
 • Najčastejšie trestné činy konateľov/riaditeľov
 • Nastavenie procesov na vylúčenie trestnej zodpovednosti konateľov/riaditeľov
 • Aké zmluvy uzatvárať? Obchodnú/občiansku/ pracovnú zmluvu?
 • Základné rozdiely a problémy podľa uzatváraných typoch zmlúv
 • Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a konateľom/riaditeľom
 • Náhrada škody – kedy ju je povinný hradiť konateľ/riaditeľ?
 • Základné pravidlá ako konať v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Najčastejšie chyby v pracovnoprávnych vzťahoch (sankcia 36x náhrada mzdy)
 • Aké zmluvy uzatvárať so zákazníkmi a obchodnými partnermi
 • Online uzatvorenie zmluvy
 • Ako a kedy vymáhať financie od zákazníkov a obchodných partnerov
 • Štátne kontroly a povinnosti konateľov/riaditeľov
 • Diskusia

Komu je určený

Školenie je určené konateľom a riaditeľom firiem.

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil niekoľko rokov…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

16.3.2021

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

16.3.2021

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

27.5.2021

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

27.5.2021

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

30.9.2021

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

30.9.2021

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.