Seminár

Pravidlá obstarávania projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Školenie venované pravidlám a postupom obstarávania projektu z plánu obnovy. Školenie bude prínosné verejným obstarávateľom, prijímateľom a záujemcom o čerpanie projektov z plánu obnovy a odolnosti SR.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Pravidlá obstarávania projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR

Úvod do problematiky obstarávania projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR

Prezentácia Príručky k procesu verejného obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

Postupy zadávania zákaziek nespadajúcich pod ZVO:

 • Obsah dokumentácie
 • Kontrola
 • Konflikt záujmov
 • Pravidlá pre zadávanie zákaziek z výnimky podľa § 1 ods. 2 až 14 ZVO
 • Pravidlá pre zadávanie zákaziek do 10 000 eur

Prieskum trhu:

 • Výzva na predkladanie ponúk a jej vyhodnotenie
 • Internetový prieskum
 • Pravidlá pre zadávanie zákaziek tzv. „malého rozsahu“
 • Obsah dokumentácie
 • Pravidlá pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou cez vlastný prieskum

Pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané na základe zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk:

 • Obsah dokumentácie
 • Lehoty na predkladanie ponúk
 • Konflikt záujmov
 • Kolúzia
 • Proces kontroly verejného obstarávania

Podlimitné a nadlimitné zákazky:

 • Lehoty na predkladanie ponúk
 • Obsah dokumentácie
 • Konflikt záujmov
 • Dodatky

Zoznam rizikových indikátorov možného porušenia hospodárskej súťaže:

 • Pre aké druhy zákaziek je potrebné ich skúmať
 • Čo má obsahovať dokumentácia o skúmaní rizikových indikátorov
 • Skúmanie kolúzneho správania vo verejnom obstarávaní

Komu je určený

 • Verejní obstarávatelia
 • Prijímatelia projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR
 • Záujemcovia o čerpanie projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR

Harmonogram školenia: Pravidlá obstarávania projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Pravidlá obstarávania projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR

JUDr. Juraj Tkáč PhD.

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.