Seminár

Agile recruiter

Michal Vallo

Hľadanie talentu v agilnom svete je tímový šport. Ako by mali rekruitéri postupovať, aby prilákali viac lepších talentov? Tento kurz sa zaoberá dedičstvom stereotypov v procese náboru a mylnými predstavami, ktoré sa kumulujú v premýšľaní. Tie bránia v prístupe k najlepším talentom a v ich prilákaní do organizácie.

Hľadáte talenty pre Vašu organizáciu a na Vaše inzeráty nikto nereaguje?

 • Ľudia reagujú na Vaše pracovné inzeráty, ale nespĺňajú vaše kritériá?
 • Našli ste vhodného kandidáta, ale nedarí sa vám uzavrieť dohodu?
 • Privádzate dobrých kandidátov, ale máte pocit, že organizácia si neváži Vašu prácu?
 • Zvyšok organizácie reaguje pomaly alebo nespolupracuje, takže prichádzate o mnoho nových možných zamestnancov?
 • Máte záujem radikálne zlepšiť kvalitu náborového procesu a hľadáte inovatívne nápady?
 • Pozorujete rastúci dopyt po "agilných" profesiách. A nie ste si istí, čo presne to pre Vás znamená?
 • Chcete zvýšiť atraktívnosť Vašej organizácie, vytvoriť lepšie miesto pre špičkové talenty a hľadáte inšpiráciu?

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Agile recruiter

Vstúpili sme do éry, keď znalosti tvoria hlavný rozlišovací prvok medzi organizáciami a stávajú sa konkurenčnou výhodou. Získavanie, vytváranie a šírenie znalostí v rámci celej organizácie je základným princípom každej agilizácie, alebo zavádzania agilného prístupu.

Budovanie znalostí sa začína náborom správnych ľudí. Jednoducho najlepšie talenty, ktoré dokážete nájsť a ktoré si môžete dovoliť. Je potrebné ich efektívne zapracovať a vytvoriť prostredie, v ktorom sa dokážu angažovať a budú motivovaní. Len tak môžu naplno využiť svoje schopnosti a odborné znalosti. Nie je to samostatná aktivita, krok v procese alebo transakcia. Nábor je tok činností, ktorý sa dotýka viacero zainteresovaných strán. A tie musia intenzívne spolupracovať.

Náborový proces, ktorý pozorujeme v mnohých organizáciách, však degradoval na úroveň, keď už nie je schopný prilákať špičkové talenty. K prekvapeniu mnohých sa práve rekruitér stal hlavnou prekážkou vo dverách spoločnosti. Namiesto prívetivého úsmevu stojí na stráži, aby zabránil vstupu talentov do Vašej spoločnosti. A to sa za posledných dvadsať rokov nezmenilo. Ako sa to stalo a prečo sa tak deje? Cieľom tohto kurzu je pomôcť ľuďom v personálnych oddeleniach.

 Budeme diskutovať o zmenách, ktoré agilné organizácie zavádzajú pri nábore zamestnancov. A následne aj ich dopady na rekruitérov. Zmeny budeme skúmať z rôznych uhlov pohľadu, aby sme pochopili, aký pozitívny vplyv môžu priniesť. Budeme diskutovať o tom, ako kandidáti postupujú na svojej kariérnej ceste. A prečo je nevyhnutné pre správne nastavenie vzájomných očakávaní o tom vedieť. Na záver vám poskytneme inšpiráciu, ako zlepšiť Váš spôsob náboru a proces prijímania zamestnancov. Pomôže vám stať sa úspešnejšími pri najímaní tých správnych talentov a prekonať konkurenciu. A aby sa oddelenie HR zmenilo z nákladového strediska na výnosové.

Učiť sa budete formou prednášok, riadenej diskusie a tímovej spolupráce v malých skupinách s využitím prípadových štúdií.

 • Čo je agilná organizácia a aké sú jej atribúty?
 • Spoločnosť vytvárajúca znalosti pre podnikanie založené na znalostiach v podmienkach VUCA.
 • Vplyv rozmanitosti talentov na kreativitu, inovácie, stratégiu a udržateľnosť.
 • Hranice a neviditeľné deliace čiary.
 • Náborový proces v ére Agile. Kto je to rekruitér?
 • Gemba pre rekruitérov. Nábor talentov ako tímový šport.
 • Marketing k zdrojom talentu & komunikácia v inzercii pracovných miest.
 • Pracovný inzerát a jeho atribúty.
 • Lov na talenty - 10 dôvodov, prečo nemôžu rekruitéri žiadne nájsť.
 • Typické chyby a ako sa im vyhnúť.
 • Pracovné aliancie a alternatívne pracovné vzťahy - Poznajte svoju ďalšiu prácu!
 • Inovácie a inšpirácia.
 • Sieťová organizácia, dynamické Plug & Play štruktúry a virtuálne tímy.

 

Čo sa na kurze naučíte?

1. Dozviete sa, čo je to agilná organizácia, akým výzvam čelí a ako môže rekruitér priniesť hodnotu.

2. Dozviete sa, prečo sa znalosti stávajú kľúčovým konkurenčným diferenciátorom a ako súvisia s motiváciou a očakávaniami technických a kreatívnych ľudí.

3. Naučíte sa nanovo objaviť spôsob, akým organizácia pristupuje k rezervoáru talentov a ako ho obnovovať.

4. Naučíte sa byť lídrom náborového procesu tak, že prizvete kľúčové zainteresované strany, aby sa aktívne plnili svoje roly.

5. Naučíte sa uniknúť stereotypom, myslieť out of the box & vytvoriť si vlastnú cestu

Komu je určený

Pre rekruitérov, manažérov ľudských zdrojov, alebo lovcom talentov pre organizácie s vysokým podielom znalostí.

Kurz je vhodný pre vyšší a stredný manažment, ktorý sa cíti bezradný z dôvodu nedostatku talentov

Harmonogram školenia: Agile recruiter

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Agile recruiter

Michal Vallo

Michal je prvým Scrum Masterom v Českej republike, inovátorom manažmentu, agilným ambasádorom a zakladateľom agilnej komunity. Pracoval ako manažér vo viacerých organizáciách. Teraz pomáha manažérom a vlastníkom, aby sa stali lepšími lídrami a radikálne inovovali svoje organizácie. Michal získal magisterský titul v odbore elektrotechnika na…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.