Seminár

Plánovanie výroby a intralogistika

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog.

Ako vyrábať čo najlacnejšie, najrýchlejšie, s čo najnižším počtom ľudí a zásob? Ako naplánovať, čo vyrábať skôr a čo neskôr? Chcete vedieť stanoviť optimálne výrobné dávky a maximálne využiť výrobnú kapacitu? Aké metódy použiť, aby bola vaša výroba efektívnejšia než doteraz?

 

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Plánovanie výroby a intralogistika

Čo vám odovzdáme a čo vás naučíme:

 • Ako von z bludného kruhu urgentného plánovania.
 • Pracovať s úplnou štruktúrou systému plánovania a riadenia výroby.
 • Presne porozumieť mechanizmu MRP (podmienky, výhody a nevýhody).
 • Správne využívať funkciu MPS (Master Production Schedule).
 • Vyhodnocovať efektívnosť lehôt plánovania a kapacitnej bilancie.
 • Používať heuristiky na rozvrhovanie (tvorbu sekvencií) výrobných dávok.
 • Správne kalkulovať priebežnú dobu výroby v súvislosti so zásobami nedokončenej výroby.
 • Aplikovať TOC (teóriu úzkych miest) pri plánovaní a riadení výroby.
 • Vyhodnotiť vhodnosť nasadenia systému pokročilého plánovania (APS).
 • Využívať počítačové simulácie na plánovanie a riadenie výroby.
 • Nastavovať systémy vizualizovaných ťahových systémov riadenia materiálových tokov.
 • Používať nástroje štíhlej výroby v porovnaní s konceptom agilnej výroby.
 • Aplikovať CCPM (Critical Chain Project Management) pri plánovaní projektov.

 

Komu je určený

Tým, ktorí sú poverení riešením úloh plánovania a riadenia výroby na ktoromkoľvek stupni – teda od riaditeľa výroby cez plánovača po vedúceho prevádzok a dielní. Kurz často navštevujú aj priemyselní inžinieri a odborníci z oblasti informačných technológií a informačných systémov na podporu plánovania a riadenia výroby.

Harmonogram školenia: Plánovanie výroby a intralogistika

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Plánovanie výroby a intralogistika

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog.

Jaroslav Bazala je prezidentom Logistickej akadémie, zakladajúcim členom Komory logistických audítorov v ČR a na Slovensku. Od roku 1995 odborne pôsobí v oblasti logistiky ako poradca, projektant, lektor a audítor. Svoju profesijnú kariéru začal ako projektant automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov a po dlhodobej pracovnej stáži v…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.