Seminár

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021.

Obsahová náplň

 • Čo je nové od 1. januára 2021. Ktoré spoločnosti majú povinnosti vyplývajúce z prílohy VIII CLP nariadenia. Rozsah nariadenia pre moje chemické produkty, výnimky z oznamovacej povinnosti.
 • Prechodné ustanovenia pre prílohu VIII.
 • Ako je potrebné Európskej chemickej agentúre oznamovať informácie o svojich nebezpečných produktoch (elektronické nástroje, oznamované informácie – zloženie produktov a ich charakteristiky, zdroje informácií).
 • Ako má vyzerať označenie vybraných chemických produktov po novom. Čo to je UFI, aký je jeho vzťah s označením produktov a kartami bezpečnostných údajov.
 • Sankcie za chemické produkty, ktoré nie sú v zhode s novou legislatívou.

Popis

Školenie je určené pre dovozcov, výrobcov, distribútorov, predajcov nebezpečných chemických prípravkov, ktorí ich dovážajú, predávajú, uvádzajú na trh v SR alebo v iných krajinách EÚ:

 • DOVOZCOVIA nebezpečných prípravkov,
 • VÝROBCOVIA, spracovatelia a formulátori vyrábajúci nebezpečné prípravky,
 • ZAZMLUVNENÍ VÝROBCOVIA, spracovatelia, formulátori vyrábajúci nebezpečné prípravky v režime na zákazku „toll manufacturing“,
 • OPÄTOVNÍ PLNIČI, ktorí prebalujú nebezpečné prípravky z originálnych obalov do svojich obalov,
 • DISTRIBÚTORI, ktorí preznačujú nebezpečné prípravky (re-branding/re-labelling),
 • VÝROBCOVIA/DOVOZCOVIA kombinovaných výrobkov s obsahom nebezpečných prípravkov.

Dotknuté nebezpečné chemické prípravky (produkty) sú z portfólia:

stavebnej chémie, plnív, tmelov, lepidiel, prípravkov na povrchovú úpravu materiálov, prípravkov na úpravu kože (papiera), produktov na impregnáciu textilu, leštidiel, náterov, farieb, riedidiel, tonerov, atramentov, prípravkov na zváranie (spájkovanie), fotochemikálií, hnojív, biocídov, pesticídov, prípravkov na báze polymérov, nemrznúcich zmesí, mazív, lubrikantov, autochémie, (auto) kozmetiky, čistiacich prostriedkov, detergentov, vonných prípravkov

Komu je určený

je určený zodpovedným pracovníkom, ktorí pracujú na pozíciách nákupu a predaja, vedúcich výroby, produktového manažmentu, bezpečnosti produktov, manažmentu kvality, manažmentu životného prostredia, OŽP, EHS, HSE, SHE, OHS, BOZP a komunikácie v dodávateľskom reťazci.

Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 9:00 - 12:00

Lektor

Ing. Martin Hajaš

Má viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti implementácie chemickej legislatívy: REACH, CLP, MSDS, biocídy, prípravky na ochranu rastlín, ADR v súkromnom a verejnom sektore vrátane Európskej chemickej agentúry. Pracoval na projektoch týkajúcich sa identifikácie chemických látok, klasifikácie a označovania chemických produktov, prípravy kariet…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

3.12.2020

ONLINE

Ing. Martin Hajaš

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.