Konferencia

Odpady po 1. 1. 2021 – legislatíva vs prax

Prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v zákone o odpadoch na rok 2021. Aktuálny stav Informačného systému odpadového hospodárstva. Možnosti vedenia elektronickej evidencie odpadov. 3 základné piliere odbornej konferencie zameranej na novinky pre rok 2021, ktorá prepája legislatívu a prax

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 9:00

  Začiatok online konferencie

 • 9:00 – 10:30

  Ing. Peter Gallovič

  Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny od 1. 1. 2021

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
  • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
  • Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vybraných povinností.
  • Obaly a odpady z obalov - povinnosti výrobcu obalov.
  • Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
  • Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií.
  • § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.
  • Prechodné ustanovenia platnosti novely zákona.
  • Doplnenie a úprava príloh.
  • Novely iných zákonov – o miestnych daniach a miestnom poplatku, o Environmentálnom fonde a o IPKZ.
  • Účinnosť poslednej novely zákona o odpadoch.
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – návrh novely jednotlivých vyhlášok.
  • Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vybraných povinností
 • 10:30 – 10:40

  Prestávka

 • 10:40 – 12:10

  Ing. Peter Gallovič

  Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny od 1. 1. 2021

  • Pokračovanie prednášky.
  • Diskusia – priestor na vaše otázky.
 • 12:10 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:30

  Miroslav Jakuš, Ing. Barbora Tajbošová

  Informačný systém odpadového hospodárstva – aktuálny stav, Zmeny v evidencii odpadov po zavedení ISOH a možnosti vedenia elektronickej evidencie odpadov

 • 14:30 – 14:40

  BLOK otázokk a odpovedí - Miroslav Jakuš, Ing. Barbora Tajbošová

 • 14:40

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Pôvodcom odpadov, firmám, ktoré nakladajú s odpadmi, výrobcom, ktorí uvádzajú na trh vyhradené produkty (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky), mestám a obciam, všetkým záujemcom o problematiku.

Video

Konferencia Enviro v Bratislave

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                  

epasizip

                       

       

Mediálny partnerMiesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k87/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.